Z ulic Olomouce byly po více než dvouletém zkušebním provozu odstraněny tři „chytré“ odpadkové koše, které podle konstruktérů dokázaly rozpoznat svoji naplněnost a pomocí dálkového přenosu dat na to upozornit pracovníky technických služeb. V provozu se ale příliš neosvědčily, jelikož nastaly problémy se servisem, nádoby byly často přeplněné a odpadky se povalovaly i v jejich okolí.

Jednu nádobu na odpad typu SmartBe město testovalo na třídě Svobody a další dvě u hlavního vlakového nádraží. Místo nich tam nyní budou instalovány běžné nádoby na odpad. „Chytré“ koše musela firma, která je dodala, po dvou letech z ulic odstranit. „Důvodem jejich zrušení byly jak opakované problémy s přeplňováním nádob a nepořádek, tak nedostupnost náhradních dílů potřebných pro jejich servis. V posledních měsících firma nebyla schopna zajistit opravy kvůli nedostupnosti dílů, které způsobil celosvětový nedostatek elektronických čipů,“ uvedl Petr Swaczyna z oddělení odpadového hospodářství magistrátu.

Tři smart nádoby na odpad nechalo město v červnu 2019 instalovat na místa, kde byly často problémy s nedostatečnou kapacitou běžných košů. Testovací provoz měl prověřit četnost vyvážení speciálního typu nádob oproti těm standardním. Zařízení disponovalo moderními technologiemi, jako je vlastní lis pro redukci objemu odpadu a jejich zaplněnost bylo možné sledovat na dálku. Hlavně v posledních měsících kvůli váznoucímu servisu koše nefungovaly správně a byly často přeplněné.
Jeden „chytrý“ odpadkový koš stojí zhruba 120.000 korun. Právě cena značně limitovala úvahy o pořízení většího počtu těchto moderních zařízení, od kterých si odborníci slibovali zefektivnění vysypávání a svozu stovek odpadkových košů v Olomouci.

Autor: Olomouc

Zdroj: ČTK