Projekt je určen pro širokou veřejnost se zaměřením na matky s dětmi a seniory. Náplní projektu jsou pravidelné textilní dílny pro veřejnost, které mají za cíl vést veřejnost k šetrnému zacházení s odpadovým materiálem a použitým textilem. Pod vedením lektorek z Klubu Červenka si účastníci dílen vytvoří v letošním roce hlavně hračky z textilu, panenky a osvojí si techniky, kterými mohou své výrobky zkrášlit. Upcyklace je přeměna starého a nepotřebného na nový výrobek. Je to životní styl 21.století, tzv. vzdor konzumu.          

Přínosem projektu je práce s veřejností v duchu trvale udržitelného rozvoje v každodenním životě, předávání zkušeností a dovedností kulturních a historických tradic textilních a výtvarných technik v práci s použitým textilem a naplněním volného času spoluobčanů, hlavně seniorů.

Jedná se o TISKOVOU ZPRÁVU KLUBU ČERVENKA o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2021. Název projektu č. 3 „Tvořivá upcyklace neboli ze starého nové“. Propagace:  https://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/

Autor: Klub Červenka, z.s. (tisková zpráva)