Obyvatel Evropské unie v roce 2019 v průměru vyprodukoval 34,4 kilogramu odpadu v podobě plastových obalů, z nichž 14,1 kilogramu prošlo recyklací. S tímto odhadem dnes přišel unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého míra recyklace v EU dosáhla 41 procent. Česko bylo s 61 procenty druhé v celé unii.

Vyšší podíl zrecyklovaných plastových obalů zaznamenala pouze Litva – 70 procent. Na opačném konci žebříčku členských zemí bylo Irsko s 28 procenty, Francie s 27 a Malta, jejíchž 11 procent ovšem nepředstavovalo konečný údaj.

Dnešní zpráva Eurostatu kromě srovnání jednotlivých zemí EU ukazuje také setrvalý nárůst množství vyprodukovaného odpadu z plastových obalů. Mezi lety 2009 a 2019 se průměrný příspěvek každého obyvatele unie zvýšil o 6,7 kilogramů neboli 24 procent. Množství zrecyklovaných plastů v procentuálním vyjádření narostlo výrazněji, ovšem nestačilo to na snížení celkové porce těch nezrecyklovaných.

Množství plastových obalů, které nebyly zrecyklovány, se od roku 2009 zvýšilo o dva kilogramy na obyvatele v důsledku výraznějšího nárůstu absolutní váhy vyprodukovaného odpadu,“ vysvětluje Eurostat.

Autor: Eurostat

Zdroj: ČTK