Jana je třiadvacetiletou studentkou 3. ročníku oboru Aplikované ekologie na Fakultě životního prostředí na ČZU. Sama podotýká, že největším kladem studia je to, že se nejedná pouze o vyučování v lavicích, ale člověk se při studiu jakéhokoliv poddruhu ekologie dostane i do terénu. O tom se přesvědčila toto léto právě i Jana, kdy spolu se spolužáky a ostatními vyrazila zkoumat ekosystémy. A to rovnou do Itálie!

Jani, co se ti na studiu ekologie líbí?

Vzhledem k tomu, že náš obor naskytuje tolik možností, rychle se rozvíjí a počty zájemců o studium každým rokem stoupají. Kdo by se také nechtěl věnovat například poutavému „Fire ecology“, a studovat tak řízený management ohňů od Evropy až po Austrálii?

To bezpochyby! Pojďme se nyní podívat na kurz, kterého jsi se v rámci studia zúčastnila. V čem spočíval?

Kurz, kterého jsem se zúčastnila se jmenuje Ecology and conservation of mediterranean ecosystems a konal se celých 15 dnů v Itálii. Začínali jsme v Neapoli, pokračovali přes polovinu Sicílie až na Liparské ostrovy. Každá lokalita je velmi specifická, nabízí jiné podmínky a podnebí a ať už je to Laponsko nebo právě Sicílie, skoro každá oblast má svůj specifický ekosystém se svými endemity.

V rámci tohoto programu jsme zkoumali přímořské ekosystémy. Naučili jsme se, že v každé lokalitě je jiné podnebí a podmínky a jen kousek dál se může nacházet Etna, která vše rozsekne svými vlastními podmínkami. Také jsme absolvovali souhrnné přenášky o sopkách, řízených ohních a dendrologii v oblasti přírodní rezervace.

To zní, že jste urazili poměrně velkou vzdálenost. Jak jste se dopravovali a jaké byly další aktivity?

Veškerá doprava byla řešena autobusem, místy i lodí, což bylo moc zajímavé. Program byl bohatý a samozřejmě šlo i o to, jaký si ho uděláme my. Mimo hlavní linku jsme navštěvovali i památky UNESCO, města, koupali se v moři, kde jsme se i potápěli a pozorovali chobotnice. Nejnáročnější byl pro nás výšlap na Etnu, který jsme museli absolvovat dokonce dvakrát.

Jak jsi byla do programu vybrána a může se zúčastnit také někdo mimo ČZU?

Do programu jsem se přihlásila na zkoušku, protože brali pouze 30 lidí. Přihlásit se mohl úplně kdokoliv i mimo naši fakultu nebo ČZU, ale samozřejmě studenti oborů ekologie mají v přijímacím řízení pochopitelně určité zvýhodnění. Do kurzu je obtížnější se dostat, ale moc se mi líbí myšlenka, že se mohou zúčastnit i lidé „zvenčí“, kteří jsou pro ekologická témata zapáleni jako my.

Jsou i nějaké další kurzy, do kterých se mohou zájemci v rámci ČZU přihlásit?

Určitě ano a vřele je doporučuji!  V příštím roce se budou konat rovnou tři letní školy. Jedna bude na jaře v Andalusii, poté následuje výlet do Irska a na Madeiru. Kdyby na mě v Praze nečekala práce a studium, přihlásila bych se na všechny z nich.

Letní školy na ČZU

Letní školy na katedře ekologie jsou organizovány od roku 1996. Od té doby studenti projeli 35 států a najeli cca čtvrt miliónu kilometrů. Celkem se zatím uskutečnilo 49 výjezdů, kterých se dohromady zúčastnilo přes 2000 studentů. 

Odborně jsou tyto zahraniční exkurze zaměřeny na problematiku ekologie stanovišť, ochranu přírody a management ekosystémů. Program je zpravidla organizován ve spolupráci s místními univerzitami a dalšími odbornými pracovišti. Jeho součástí jsou přednášky a terénní exkurze vedené místními odborníky.

Autor: Ekoosvěta