Nová studie Durhamské univerzity říká, že stěhovaví ptáci tráví v Evropě více času, než tomu bylo dosud. Dle vědců to vyvolává otázky, zda se zimní migrace některých druhů může ještě více prodloužit, či zcela zastavit. Ve studii byla analyzována data z Gambie a Gibraltaru za posledních 50 let. Taková změna návyků není pouhým zajímavým jevem, může mít i fatální následky na ekosystémy jak v Evropě, tak i v Africe.

Mezi postižené druhy patří slavík, pěnice vrbová a některé druhy konipasů, u kterých bylo zjištěno, že tito ptáci tráví v evropských hnízdištích zhruba o 60 dní v roce více. Nejpravděpodobnější příčinou tohoto jevu jsou nejspíše klimatické změny a dostupná vegetace. Dříve se vědci domnívali, že spouštěčem migrace ptáků je rozpoznání délky dne, ale tato nová studie naznačuje, že právě klima a vegetace jsou dalšími rozhodujícími faktory.

Hlavní autor, Kieran Lawrence z Durhamského oddělení biologických věd, řekl „Pokud budou pokračovat trendy, které jsme viděli v rámci této studie, možná zjistíme, že někteří ptáci nebudou vůbec do subsaharské Afriky migrovat a namísto toho stráví celý rok v Evropě.“ Kieran dále tvrdí, že změny v migračních návycích mohou prodloužit i období rozmnožování některých druhů, což ovlivní všechny ostatní druhy v Evropě tím, že se během podzimu a zimy může zvýšit konkurence v boji o potravu. V Africe by měl naopak úbytek ptactva dopad především na počty hmyzu a třeba i na rychlost opylování. Je až neuvěřitelné, co vše změna klimatu ovlivňuje.

Vedoucí celého projektu, profesor Stephen Willis, již avizoval zprávu o tom, že jeho tým začíná pracovat na tvorbě modelu pro simulaci migrací a budoucích scénářů. Simulace migrací by mohla přinést komplexnější pohled na stěhování ptáků po celém světě a predikovat možné výkyvy a jejich dopady změnou faktorů spouštějících migraci.

V současnosti se v Evropě nachází zhruba 90 migračních druhů ptáků, což představuje 5 miliard cestovatelů ročně. Prvenství v migrační vzdálenosti má břehouš rudý, který uletí bez přestávky vzdálenost až 10 200 kilometrů. Druhy ptáků jako například buřňák temný dokážou urazit vzdálenost i kolem 64 tisíc kilometrů za rok, což se rovná okružní cestě kolem světa. Suchozemští ptáci pak uletí kolem 2 500 kilometrů.

Více informací o studii naleznete zde.

Migrace ptáků je více popsána na těchto webových stránkách.

Autor: Ekoosvěta