Na první pohled se to může zdát jako zbytečnost. Nicméně samotné návyky našich milovaných mazlíčků a správné nakládání s jejich odpadem mohou hrát pro přírodu velkou roli. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat jednoduchá pravidla, díky kterým můžeme pomáhat chránit přírodu kolem nás. 

Psí moč totiž dokáže zničit naši úrodu a také naše běžné zahradní rostliny. Psí výkaly zase obsahují patogeny, které dále kontaminují spodní vody. Proto je důležité sbírat výkaly a správně je recyklovat, jelikož plastové sáčky tento problém neřeší. 

Pojďme se tedy společně podívat na to, jak můžeme jednoduše předejít problémům na našich pěstěných zahrádkách.  

Pokud jsou domácí mazlíčci navyknutí pravidelně značkovat zahrádku, je vhodné na ni sázet odolnější rostliny v podobě keřů a traviny. Není úplně od věci vytrénovat psa, aby chodil pouze na jedno místo. Na tomto místě mohou být vysazeny odolnější rostliny či zem zasypaná speciálním štěrkem, který umožňuje filtrování moči. Toto oblíbené místo či místa našich mazlíčků je pak také vhodné pravidelně zalévat vodou, protože rozředěná moč způsobí daleko menší škody.  

Na druhé straně pro sběr výkalů jsou nejvhodnějším řešením rozložitelné pytlíky, které jsou vyrobené z kukuřice. Tyto sáčky lze zakoupit například na stránkách dedra.cz. Výkaly se mohou také splachovat, ale zde je nutné si ověřit, zda to vaše město povoluje. V odpadních vodách to totiž může způsobit pěknou paseku. 

Pokud máme na zahrádce kompost přichází v potaz také otázka, zda nekompostovat také výkaly. Ty lze samozřejmě kompostovat, nicméně kvůli zmíněným patogenům není vhodné je umisťovat na běžnou hromadu kompostu, kterou chceme dále používat. Pro tyto účely je vhodné vybudovat speciální kompost v zemi, do kterého lze pak jednoduše přidat látky, které napomůžou při rozkládání výkalů. Je potřeba dát pozor, aby tato jáma nebyla v blízkosti žádného vodní zdroje. 

Na závěr lze také chlupy nebo drápky namísto vyhazování do běžného odpadu přidat na kompost. Pokud ještě kompost nemáte, lze je pohodit pod kterýkoliv strom, kde si je ptáci rozeberou a použijí pro stavbu hnízd. 

Tipy, jak zacházet se zvířecím odpadem naleznete zde. 

Více k přečtení na stránkách thezerowastepet.com. 

Autor: Ekoosvěta