Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

Dotační program Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji byl nově nahrazen dotačním programem Podpora včelaření v Pardubickém kraji. Tento nový program byl rozdělen na 3 podtituly:

A.      Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2022

B.      Obnova úlů v souvislosti s nařízenou likvidací úlů v ohnisku nákazy moru včelího plodu

C.      Obnova včelstev v souvislosti s prokázanou otravou včelstev, vzniklou v důsledku použití chemických přípravků na ochranu a ošetřování porostů a rostlin, pokud nebyl zjištěn viník otravy

Více