A Přes 1,75 miliardy korun nabídne ministerstvo životního prostředí (MŽP) na projekty adaptace na změnu klimatu. Téměř miliarda korun podpoří opatření obcí a krajů vedoucí k lepšímu nakládání s dešťovou vodou. Zbylých 762 milionů je vyhrazeno přímo pro město Brno, které je využije na protipovodňová opatření. O dotační výzvě za MŽP informovala Dominika Pospíšilová v tiskové zprávě.

„Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, které jsou doplněny zelení a srážková voda díky nim zůstává na místě. Dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky nimž se voda dále používá třeba na zalévání nebo plní ekosystémovou funkci,“ uvedla Pospíšilová.

Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné, výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu,“ doplnila.
Nová výzva naváže na dřívější dotace z Operačního programu Životní prostředí. Ta nynější bude vypsána v Národním programu Životní prostředí, peníze půjdou z Národního plánu obnovy.

O dotaci z alokace ve výši necelé miliardy si mohou kromě měst a obcí požádat například i státní a neziskové organizace. V případě Brna pak dotace pokryjí první dvě etapy projektu na vybudování protipovodňových opatření na Svratce. „Vznikne soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření, které zabrání rozlivům povodňových průtoků, součástí budou i opatření na kanalizační síti,“ poznamenala Pospíšilová.

Příjem žádostí o dotaci začne 12. ledna 2022 a potrvá do 31. srpna příštího roku nebo vyčerpání alokace. „Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu opatření, museli jsme reagovat na nezpůsobilost DPH z pohledu pravidel Národního plánu obnovy,“ sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „Maximální výše podpory na jeden projekt u Velké Dešťovky je až 100 procent, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maximálně do 50 procent celkových způsobilých výdajů, a jedná se vždy o výdaje bez DPH,“ vysvětlil Valdman. Podpořené projekty musí příjemci realizovat nejpozději do 30. června 2025.
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zájem samospráv o tento typ dotací trvale roste. „Z národních a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5 tisíce projektů částkou v celkovém objemu přesahujícím 16,5 mld. Kč. Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha již najdeme v každé druhé obci ČR,“ shrnul Brabec.

Autor: MŽP

Zdroj: ČTK