Technokratické zvyšování ploch v ekologickém zemědělství by mohlo zapříčinit rozpad trhu s biopotravinami, varuje Zemědělský svaz ČR. Pokud nebude dostatečně vysoká poptávka, klesly by ceny a byli ohroženi stávající producenti, uvedl předseda svazu Martin Pýcha ke koaliční smlouvě nastupující vlády. Ta počítá, stejně jako evropská strategie Farm to Fork (od zemědělce ke spotřebiteli) s tím, že se do roku 2030 přesune čtvrtina zemědělské půdy do ekologického režimu.

:
Podle posledních údajů bylo v ekologickém režimu v ČR zhruba 15 procent zemědělské půdy. Do roku 2030 by se tak měl její podíl zvětšit o dvě třetiny. „Zvyšování ploch musí odpovídat zvyšování poptávky po biopotravinách,“ řekl Pýcha. Podobně svaz protestuje také proti koaliční snaze zařadit desetinu zemědělských ploch mezi neprodukční plochy jako jsou úhory, meze nebo větrolamy. Pýcha argumentuje tím, že se ještě zvýší utužení půdy v okolí mezí nebo množství naježděných kilometrů zemědělské techniky.

Pýcha, jak už svaz uvedl dříve, také doufá ve větší prostředky na spolufinancování evropského rozvojového programu, svaz chce z českého rozpočtu alespoň 70 procent sumy, která půjde z evropských peněz zemědělcům. V končícím období činilo kofinancování 35 procent, budoucí vládní koalice za zavázala k udržení alespoň tohoto poměru.

Rovněž nesouhlasíme se souběžnou aplikací platby na první hektary a zastropováním přímých plateb. Již současné zvýhodnění menších zemědělských podniků funguje, což dokládá zvyšování velikost farem do 500 ha na úkor větších podniků i nárůst počtu malých zemědělců s výměrou do pěti hektarů,“ dodal svaz.

Samotnou osobu budoucího ministra Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) svaz komentovat nechtěl, spolupráci s ním v době, kdy zastával post šéfa Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu byla v dobrá. Svaz naopak kvituje to, že lidovci budou mít svou nominantku Annu Hubáčkovou na postu ministryně životního prostředí, svaz se bude snažit usilovat o to, aby stát více v rámci ekologických programů podporoval environmentální postupy v zemědělství.

Autor: Zemědělský svaz ČR

Zdroj: ČTK