Termín podání žádosti: 3.1.2022 – 31.1.2022

  • Program B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
  • Program B2: Podpora handicapovaných sportovců
  • Program B3: Podpora sportu pro všechny
  • Program B4: Podpora sportovní reprezentace Pardubického kraje
  • Program B5: Podpora významných sportovních akcí
  • Program F1: Podpora volnočasových aktivit

Minimální výše dotace je 10 000 Kč a maximální výše je 50 000 Kč. Předpokládaný finanční objem prostředků určených pro tento program činí 3 300 000 Kč. Tato částka je podmíněna schválením příslušné položky rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši min. 30 %. Podpora je poskytována formou neinvestiční dotace.

Více