Primárním účelem této podpory jsou projektové dokumentace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. V minulém roce byla poskytnuta podpora ve výši 70 milionů korun, tedy o 12 milionů méně, než je tomu letošní rok. Během let 2016 až 2019 bylo uvolněno Pardubickým krajem téměř 270 milionů korun, kde většina peněz byla získána díky poplatkům za odběr podzemní vody, které plynuly od velkých odběratelů. Celková hodnota podpořených investičních akcí činí zhruba 1,4 miliardy korun.

Na projektové dokumentace pro vodovody, kanalizace a ČOV byly poskytnuty 4 miliony korun. Na výstavbu a rekonstrukci kanalizací směřovalo 58 milionů korun. Na výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů 20 milionů korun,” uvedl krajský radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil. 

Mezi těmi nejnáročnějšími projekty je nyní například výstavba splaškové kanalizace v Kostěnicích, která by měla být dokončena koncem listopadu 2021, a to v celkové částce necelých 70 milionů korun. Výše podpory pro tento projekt jsou 4 miliony korun. Splašková kanalizace se staví také ve Vojtěchově, která bude stát 59 milionů korun. 

Ve Slatiňanech byla před pár měsíci slavnostně dokončena skoro 11 kilometrů dlouhá modernizace vodovodu z Podlažic do Slatiňan. Náklady na tuto modernizaci přesahují 130 milionů korun. Na tento projekt šlo 5 milionů z rozpočtu Pardubického kraje. Chrudim také získala dotaci ve výši 84 milionů korun, která plynula od Ministerstva zemědělství. 

Zároveň tyto stavby vyvolávají další investice zejména do krajských silnic, a proto jsme rádi, když jsme ze strany obcí informováni s dostatečným předstihem. Všechny zástupce obcí i provozních a majetkových vodohospodářských společností bych chtěl o takový postup požádat,“ dále uvedl Miroslav Krčil. Více informací se dozvíte zde.

Autor: ČTK, Ekoosvěta

Zdroj: ČTK