Ostravský obvod Poruba nechal odstranit jeden z nejstarších stromů v této městské části. Lípu se ani přes několikaletou snahu nepodařilo zachránit. Kmen stromu ale bude přemístěn do Zámeckého parku, kde bude sloužit jako domov pro hmyz. „Někdy kolem roku 1836, tedy v době, kdy v Litoměřicích umírá Karel Hynek Mácha, vysadili Porubané lipovou alej, která lemovala cestu do Klimkovic. Postupem doby stromy z nejrůznějších důvodů mizely, přesto několik z nich přežilo do dnešních dnů. Konkrétně u kostela svatého Mikuláše stály jako památníky na předminulé století čtyři lípy,“ uvedl mluvčí radnice Martin Otipka. V sobotu ale musel být jeden z těchto stromů pokácen.

Jsou to nejstarší stromy v Porubě a my jsme dělali maximum, abychom je zachovali i pro další generace. Dokonce jsme využili revoluční metodu injektáže, kdy odborníci dodávali živiny přímo do stromů. Lípy prošly zdravotním ořezem a zbavili jsme je i jmelí. Podle odhadů jsme třem z nich prodloužili život minimálně o 50 let. Bohužel čtvrtý strom i přes veškerou naši péči uschl. Přesto ještě bezmála další dva roky plnil funkci takzvaného biotopu v městském prostředí. Rádi bychom ho tam nechali i nadále, kdyby jeho stav nezačal ohrožovat kolemjdoucí. Bohužel už byl v takovém stavu, že se kdykoli mohl vyvrátit a někomu ublížit,“ uvedl místostarosta Poruby Miroslav Otisk.

Strom pod kostelem proto vedení obvodu nechalo v sobotu pokácet. Přesto bude kmen stromu i nadále využit. „Tyto stromy jsou dědictvím po lidech, kteří tady žili před námi. Proto chceme vdechnout lípě ještě jeden život. Kmen stromu převezeme do blízkého Zámeckého parku, kde bude i nadále plnit funkci biotopu jako broukoviště. Tedy jako domov pro hmyz, což je jedno z mnohých opatření, jak zvyšovat biodiverzitu v přírodě,“ doplnil místostarosta. Strom nahradí dvě nově vysazené lípy s obvodem kmene přibližně dvacet centimetrů.

Autor: město Ostrava

Zdroj: ČTK