Čápi bílí letos na území Česka vyvedli 1567 mláďat, nejvíce v historii programu pro sledování druhu. Loni jich bylo 1226. Na sledování čápů spolupracoval také rekordní počet dobrovolníků – 1008, což je meziročně o 233 lidí více. Česká společnost ornitologická o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Letošní rok byl pro čápy velmi úspěšný. Celkem bylo zaznamenáno 1567 vzletných mláďat, nejvíce v historii programu Čapí hnízda, který začal v roce 2014. I letos se lidé obávali o osud čápů během bouřek. Ty ale, na rozdíl od loňského roku, přišly až koncem června, tedy v době, kdy mláďata byla již velká a odolnější vůči nepřízni počasí,“ uvedla Gabriela Dobruská, která je koordinátorkou programu Čapí hnízda. Například v roce 2016 čapí populaci těžce zasáhly přívalové deště s kroupami, čápi tehdy vyvedli jen 987 mláďat. Loni pak podle Dobruské kvůli dlouhotrvajícím dešťům uhynula mláďata na téměř polovině hnízd v Moravskoslezském kraji.

Účastníci programu letos zaznamenali 571 hnízd z mláďaty, meziročně o 80 víc. „Při rekordním počtu dobrovolníků, kteří se na monitoringu podíleli se nabízí úvaha, že víc lidí objevilo více hnízd s mláďaty. Jelikož ale v klíčovém období vzletných mláďat byl zkontrolován přibližně stejný počet hnízd jako loni, můžeme usuzovat, že letošní sezóna byla skutečně úspěšnější,“ vysvětlila Dobruská.

Koordinátorka také upozornila, že pro vyhodnocení je mnohem důležitější počet hnízd s více záznamy než absolutní počet zkontrolovaných hnízd. „Jediné pozorování osamoceného čápa na hnízdě nevypovídá nic o obsazenosti hnízda. Stejně tak jediná negativní kontrola na hnízdě nepotvrzuje, že hnízdo nebylo obsazené po celou sezónu. Pro úspěch programu je tedy důležité, aby dobrovolníci kontrolovali hnízdo opakovaně a ideálně po celou sezónu,“ vysvětlila. Za dobu existence programu ornitologové získali přes 50.000 záznamů o hnízdění čápů. Data jsou klíčová pro stanovení reprodukční úspěšnosti, vývoje početnosti i ochranu čápů.

Početnost hnízdících párů se napříč kraji liší. „Čápi preferují pestrou krajinu s vysokým podílem luk a mokřadů, které poskytují dostatečnou potravní nabídku. V suchých oblastech s intenzivním zemědělstvím čápi dostatek potravy nenajdou. Tím si můžeme vysvětlit absenci čápů v okolí Prahy i Brna, která je patrná již při pohledu na mapu,“ popsala koordinátorka. Nejméně obsazených hnízd je podle ní v Ústeckém a Karlovarském kraji, které jsou však i nejmenšími kraji v republice. Nejvyšší počet je naopak v Moravskoslezském kraji.

Čápi poprvé hnízdí kolem pátého roku života, jsou však záznamy i o hnízdění dvacetiletých ptáků. Vlastní hnízdění začíná koncem dubna. Na dvou až pěti vejcích sedí čápi přes měsíc a další dva měsíce mláďata krmí – partneři se v péči střídají. Většina čápů svá hnízdiště opustí koncem července, načež se shromažďují na loukách. Na sklonku srpna se pak vydávají do Afriky.

Autor: ČSO

Zdroj: ČTK