Ve Šluknovském výběžku je nová přírodní památka Vlčice. Zřídil ji Ústecký kraj na návrh odboru životního prostředí. Řekl to hejtman Jan Schiller (ANO). V dané oblasti je množství starých lesních porostů, kde se vyskytuje velký počet ohrožených druhů živočichů a hub.

Vrch Vlčice a jeho okolí patří do katastru obce Staré Křečany. „Zřízení přírodní památky Vlčice je navrhováno k ochraně fragmentu přirozených bučin s unikátním podílem stromů starších 250 let. Taková věková struktura potvrzuje mimořádnou kontinuitu lesního prostředí a pro hospodářský les je výjimkou i v celostátním měřítku,“ je uvedeno v záměru k vyhlášení zvláště chráněného území.
Rozloha památky je zhruba 27 hektarů. Plocha má vysoký podíl mrtvého dřeva a odumírajících stromů, kde žije velké množství hmyzu a ohrožené druhy. „Stanovili jsme podmínky ochrany tohoto území. Z naší strany by mělo jít o signál směrem k obyvatelům, že máme zájem na ochraně přírody,“ uvedl Schiller.

Na území Ústeckého kraje je Národní park České Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Uvažuje se o zřízení CHKO Krušné hory. „V tomto případě kraj nabízí, že bude prostředníkem mezi vládou a lidmi, kterým vysvětlí, co by to znamenalo. Teď musíme počkat, jak se k tomu záměru nová vláda postaví,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Krušné hory jsou územím o rozloze 6000 kilometrů čtverečních podél hranice s Německem, na české straně hranice je zhruba čtvrtina. Česko má 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 15 procent rozlohy země. Krušné hory jsou zmiňovány v koncepčních materiálech ochrany přírody a krajiny mezi územími, která jsou pro vyhlášení CHKO vhodná.

Autor: Ústecký kraj

Zdroj: ČTK