Banínský potok na Svitavsku by měl být do tří let proměněn v přirozeně meandrující potok, kde by byly k vidění také tůně a mokřady. Chystá se dokonce i odpočinková zóna pro návštěvníky. Tato úprava současného, 700 metrů dlouhého, neprodyšného betonového koryta by mohla napomoci problémům se suchem.

Betonové koryto je zde umístěno z důvodu ochrany spodní vody od případné kontaminace, protože kvůli Březovským vodovodům tímto místem každou vteřinu proudí okolo 1 000l vody pro město Brno. Jedná se o jednu z největších zásobáren pitné vody ve střední Evropě. Za proměnou stojí nový krajský institut, kterému se podařilo získat miliony korun z norských fondů na pilotní projekty. Přestože se podařilo získat poměrně dost peněz na přípravu opatření zmírňující problémy se suchem, návrat k přirozenému stavu potrvá roky.            

Institutu se v rámci tzv. projektu Bergen podařilo získat zhruba 25 milionů. Na realizaci tří projektů, které musíme stihnout do dubna 2024, je něco mezi 8 až 9 miliony korun. Jasná je revitalizace Banínského potoka, protipovodňová ochrana Jenišovic v místní části Štěnec a v průběhu podzimu by mělo být jasno i o třetím projektu. Další 3,5 milionu korun máme na rozsáhlý geologický průzkum nivy Svitavy, což bude předstupeň pro eventuální revitalizaci řeky Svitavy, a zhruba 5 milionů máme na zpracování dalších deseti oblastí ohrožených suchem,“ řekl senátor a předseda správní rady Institutu environmentálních výzkumů a aplikací Petr Šilar (KDU-ČSL).

Podstatným otazníkem nadále zůstává ochrana spodních vod, správcům Břevnovských vodovodů jde o stoprocentní jistotu, že betonové koryto již není třeba a proměna negativně neovlivní spodní vody.

Je to velice problematická oblast vůči prameništi a musí se na to jít opatrně. Důvody, proč se tehdy úpravy toku dělaly, jsou celkem evidentní. Je otázkou pečlivého vyhodnocení, jestli ty důvody ještě trvají,“ řekl za Brněnské vodovody a kanalizace Ladislav Prokop.

Autor: idnes.cz/pardubice

Zdroj: ZDE