Mělník zmapoval místa, která jsou nejvíce ohrožená změnou klimatu. Město tak získalo podklady, podle kterých může připravit investice, jež omezí dopady klimatické změny. Získaná data a mapy využívají experti pro tvorbu takzvané Adaptační strategie pro Mělník, jsou přístupné i veřejnosti, informovala dnes Lucie Sitarová za společnost Asitis, která strategii zpracovává.     

Jedenáct map vzniklo analýzou dat z družicových snímků. Popisují zeleň, vlhkost povrchu nebo teplotu v území a zobrazují rozmístění citlivých skupin obyvatelstva, jako jsou senioři, děti a nemocní ve zdravotnických zařízeních. Do tvorby strategie se zapojili při veřejných projednání i občané. „Adaptace na změnu klimatu je pro Mělník jednou z klíčových priorit a jsme rádi, že Adaptační strategie pro město Mělník nám pomůže identifikovat hlavní hrozby, prioritní projekty i možnosti financování. Chceme zachovat kvalitu života v našem městě i přes negativní efekty klimatické změny a díky strategii bude plánování akčních kroků a praktických změn mnohem jednodušší,“ uvedl starosta Ctirad Mikeš (Mé město).

Podle Agnieszky Buchtové z Asitisu analýza už ukázala, že je v Mělníku ohrožení přívalovými povodněmi v porovnání s jinými městy nízké, ale kvůli klimatické změně je třeba se zaměřit na území zranitelná vůči vlnám horka. Strategie mimo jiné mapuje možnosti, jak se město může přizpůsobit dopadům klimatické změny a jak může město méně přispívat ke klimatické změně. Pomůže nejen s výběrem vhodných opatření, ale například i s využitím dotací. S dokumentem bude Mělník moci pracovat při plánování investičních projektů města nebo úprav územního plánu.

Autor: Město Mělník
Zdroj: ČTK
Zdroj foto: Depositphotos