Na sklonku roku 2021 uspořádal Goethe-Institut ve spolupráci se školami z pěti evropských zemí hru „Klimaticky neutrální město“. Zadáním bylo vypracovat efektivní návrh na snížení emisí CO2 do roku 2030 na polovinu, a to pro fiktivní město. Vítězi českého kola mezinárodní soutěže se stali žáci a žákyně z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.

„Změna klimatu představuje globální problém, jehož důsledky dnešní mladá generace pocítí na vlastní kůži,“ komentuje projektový vedoucí Daniel Vodrážka z Goethe-Institutu. „I proto jsme ve spolupráci se školami uspořádali mezi 15. listopadem a 12. prosincem 2021 soutěžní plánovací hru s tématem klimatické neutrality ve městech,“ dodává Vodrážka. Soutěže se zúčastnily školy z Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a České republiky, kterou zastupovala gymnázia v Olomouci a v Domažlicích.

Ve hře se žáci a žákyně ve věku 14-19 let stali starosty, členy spolku Fridays for Future nebo zástupci průmyslových svazů vymyšleného města. Coby účastníci fiktivního kulatého stolu měli za úkol zpracovat návrh, jak do roku 2030 snížit emise CO2 svého města na polovinu. Aby tohoto cíle dosáhli, museli hráči/hráčky přijímat (často nepopulární) rozhodnutí a společně dojít k požadovanému výsledku. Ten pak představili formou krátkého videa. Mezinárodní porota hodnotila navrhovaná řešení i jejich prezentaci.

Cílem hry „Klimaneutrale Stadt“ (Klimaticky neutrální město) bylo informovat mladistvé o změnách klimatu, rozvíjet jejich dovednosti v oblasti argumentace, umožnit jim nazírat téma z řady rozličných úhlů pohledu, naučit je konstruktivnímu chování v případě konfliktů a povzbudit je ke společenské angažovanosti. Z českých a moravských škol, které se zapojily, toto nejlépe zvládla skupina z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích a obsadila tak první místo. „Líbí se nám německo-české projekty a účastníme se proto mnoha aktivit. Tato hra pro nás byla novou výzvou i novou zkušeností,“ komentovala pedagožka Petra Váchalová z vítězného Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích.


Bližší informace o hře Klimaticky neutrální město na www.goethe.de/planspiel (německy/anglicky).

Kontakt:
Tomáš Moravec
Goethe-Institut
e-mail: tomas.moravec@goethe.de
www.goethe.de/cesko

Autor: Goethe-Institut