Záchranná stanice v Bartošovicích na Novojičínsku přijala v loňském roce do své péče 2365 zvířat 113 druhů. Přijatých zvířat bylo o 35 více než v roce 2020, šlo znovu o nejvyšší počet v historii stanice. Nejčastěji se stanice starala tradičně o ježky západní, kterých bylo loni 443. Bartošovičtí ochránci přírody to uvedli v tiskové zprávě na svých internetových stránkách.

Dalšími nejvíce zastoupenými druhy ve stanici byly loni poštolka obecná, jichž záchranáři přijali 218, rorýs obecný (150), zajíc polní (104), kos černý (90), ježek východní (80), netopýr hvízdavý (78), holub hřivnáč (74), káně lesní (72), veverka obecná (68) a kachna divoká (66). Těchto 11 druhů tvořilo více než 60 procent všech přijatých zvířat.

Oproti předchozímu roku výrazně ubylo ježků západních, jichž loni stanice přijala meziročně o 55 méně. Poštolek bylo o 32 méně, rehků domácích o 34 a kalousů ušatých o 27 méně. Zato se výrazně zvýšily počty přijatých ježků východních (o 33), kachen divokých (o 32), kosů černých (o 31), netopýrů hvízdavých (o 28), zajíců polních (o 27) a holubů hřivnáčů (o 26).

Největší zastoupení měli ve stanici ptáci – bylo jich 1421 zvířat 85 druhů. Savců bylo 928 zvířat 23 druhů, dále bylo mezi živočichy 15 plazů čtyř druhů a jeden obojživelník. Z Moravskoslezského kraje pocházelo 2119 zvířat, tedy 90 procent.

Autor: Bartošovičtí ochránci přírody
Zdroj: ČTK