Primátor Pardubic Martin Charvát (ANO) se znovu pokusí vyvolat jednání o odkupu odstavené spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství se snaží od roku 2006 obnovit provoz, projekt nemá v regionu podporu, uvedl dnes Charvát v tiskové zprávě.

Pardubice v minulosti jednaly o odkoupení spalovny, zastupitelé ale v roce 2018 odmítli za ni dát 35 milionů korun. Zhruba stejně by v té době stálo její zbourání a sanace areálu. Primátor opakovaně deklaroval, že chce obnovit jednání o odkupu.          

Jsem odhodlán vyvolat nové jednání se společností AVE o odkupu areálu spalovny. Stále to považuji za nejbezpečnější cestu, jak tuto hrozbu pro Pardubicko eliminovat. Nicméně se obávám, že vlivem toho, že současný majitel se blíží ke svému cíli zprovoznit spalovnu, bude cena pro případný odkup daleko vyšší, než jsem vyjednal v roce 2017,“ řekl Charvát.

Firma ke konci loňského roku odevzdala ministerstvu životního prostředí přepracovaný posudek. Nenavrhuje dvě varianty množství ročně spalovaného materiálu. Původně počítala s kapacitami 20.000 tun nebo 15.800 tun za rok. Teď plánuje pouze vyšší hodnotu, která představuje 7500 provozních hodin ročně.

Magistrát již podal nesouhlasné stanovisko k obnově spalovny, které je společnou iniciativou města, obvodů a okolních obcí. „Samospráva města udělá maximum pro to, aby všemi legálními a možnými způsoby zamezila obnovení provozu spalovny a spalování průmyslového odpadu. To si Pardubice a jejich okolí nezaslouží,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO). Například městský obvod VI. se bojí navýšení dopravy, a to až o 40 procent, rizika převážení nebezpečných odpadů přes město i možného selhání lidského faktoru a s ním spojenou havárii spalovny.

Realizace záměru bude mít zcela jistě také vliv na zhoršení kvality ovzduší ve městě, kde už tak je okres Pardubice jedním z nejpostiženějších regionů s ohledem na výskyt rakoviny, a to jak u mužů, tak u žen. Spalovna stojí na návětrné straně Pardubic a zplodiny zasáhnou město i jeho okolí,“ uvedl starosta obvodu Petr Králíček (Pardubice pro lidi). Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí dokumentaci, zda je záměr podle náležitostí zákona, a vyhodnotí jednotlivé připomínky. Potom vydá návrh na zamítavé stanovisko, nebo povolující stanovisko. Následovat bude veřejné projednání a na základě námitek a argumentů ministerstvo vydá výsledné rozhodnutí.

Firma AVE koupila spalovnu od chemičky Synthesia, která její provoz zastavila, protože nesplňoval emisní limity. První žádost o posudek vlivu na životní prostředí EIA podala v roce 2010.

Autor: Město Pardubice
Zdroj: ČTK