Pojmu ekologické cestování nerozumí 61 procent mladých lidí z Česka, více než třetina z nich by ale o tématu chtěla získat informace. O udržitelné cestování se aktivně zajímá pět procent mladých, 33 procent pojem zná, ale problematikou se nezabývá. Vyplývá to z průzkumu, který pro Dům zahraniční spolupráce (DZS) provedla agentura STEM/MARK. Za DZS o průzkumu informovala Radka Vavroušková.

Téměř polovina respondentů by ráda snížila dopady svých cest na životní prostředí, ale neví jak. Aktivně se o to snaží 22 procent mladých.

Při volbě dopravy zvažuje její dopad na životní prostředí 45 procent lidí, pouze devět procent to však uvedlo jako rozhodující kritérium. Čtvrtina respondentů sdělila, že by dopady dopravy vzala ráda v potaz, pokud by k tomu měla více informací, 30 procent lidí se o to nezajímá. Jen 15 procent lidí má pocit, že jsou informace o udržitelném cestování snadno dohledatelné a dostatečně propagované.

Ohledně obecně ekologického chování v domácím prostředí je 87 procent lidí ochotno třídit odpad, 84 procent respondentů se vyslovilo pro opakované použití nákupních tašek a stejné množství lidí pro neplýtvání potravinami. Na opačném konci žebříčku je dobrovolnická práce v komunitě, do níž by se pustilo jen 38 procent respondentů, konzumaci masa by omezilo 36 procent mladých a kompenzací osobní uhlíkové stopy by se zabývalo 35 procent dotázaných.

Ochota chovat se ekologicky však podle průzkumu výrazně klesá při cestování. Na cestách s tříděním odpadu počítá 63 procent lidí, se znovupoužitím tašek 60 procent respondentů a na to, aby neplýtvali potravinami, by myslelo 58 procent lidí. Ve srovnání s běžným cestováním je pak ochota k různým projevům ekologického chování na studijních a pracovních pobytech ještě zhruba o deset procent nižší. Tři čtvrtiny respondentů, kteří v budoucnu chtějí vycestovat, však deklarují, že by při tom byli ochotni chovat se udržitelně. K ekologičtějšímu chování by jim nejvíce pomohly konkrétní příklady, což by ocenilo 39 procent lidí.

Jako zdroj k získání informací o udržitelném turismu by 66 procent respondentů preferovalo sociální sítě, 60 procent je také pro web nebo blog a pro zhruba polovinu respondentů je atraktivní osvěta formou videa. Nejméně přitažlivou variantu pro mladé představují tištěné noviny a časopisy.
Pro dodržení zásad ekologického cestování se doporučuje například preferovat veřejnou dopravu, nejlépe vlaky, před osobními auty a letadly. Ekologové také apelují na to, aby lidé, kteří se doma chovají ekologicky, tyto návyky dodržovali i na dovolené, nakupovali lokální a sezónní potraviny a vyhýbali se atrakcím, které poškozují místní zvířata a přírodu.

Výzkum pro DZS provedla agentura STEM/MARK mezi 24. listopadem a 1. prosincem loňského roku. Zúčastnilo se ho 1011 lidí ve věku od 15 do 30 let.

Autor: Dům zahraniční spolupráce
Zdroj: ČTK