Dialog, který má přispět k řešení ekologických i sociálních krizí, je cílem publikace Nová dohoda a z ní vyplývající výzvy. Na on-line konferenci je dnes představili zástupci Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci a jejich spolupracovníci. Publikace staví na tématech práce, přírody a péče. Zástupci iniciativy dnes hovořili o změnách, které považují za nutné pro úspěšný a sociálně spravedlivý posun k nízkouhlíkové ekonomice. Na iniciativu chtějí organizátoři v budoucnu navázat další aktivity a zapojit do ní další lidi.

Josef Patočka dnes za platformu uvedl, že společnost čelí jak ekologické krizi, tak krizi bydlení a dalším sociálním problémům, málo se však hledají odpovědi podobně propojené jako tyto potíže. „Chtěli jsme, aby různé sektory společnosti vstoupily do dialogu, máme tendenci přemýšlet škatulkovitě,“ podotkl Patočka.

Prvním z témat, na které se publikace zaměřuje, je péče. Socioložka Eva Hejzlarová k tomu uvedla, že význam pečování o blízké i význam pečovatelských profesí je ve společnosti přehlížený a práce není dostatečně zaplacená. Iniciativa proto mimo jiné požaduje vyšší zaručenou mzdu a zlepšení podmínek v těchto profesích a chce, aby tito zaměstnanci měli větší hlas například skrze odbory i lepší ocenění domácí péče.

Mluvčí za tento pilíř projektu bude bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. K tématu práce politoložka Kateřina Smejkalová uvedla, že dohoda má v této oblasti šest cílů. Prvním je důstojné ohodnocení, dalšími jsou dostatečné ohledy na zdravotní důsledky práce a smysluplnost práce. K tomuto podotkla, že absence smyslu práce může lidi dovézt například k radikalizaci. Smejkalová dále upozornila i na potřebu větší demokratizace práce, kdy by se zaměstnanci mohli více podílet na směřování podniku, dostupnosti práce a její časové přiměřenosti. Tuto část bude během aktivit spjatých s iniciativou zastupovat odborář Bohumil Čáp.

Mluvčím třetí sekce, věnované přírodě, je Petr Doubravský ze studentské iniciativy Fridays for Future. Doubravský mimo jiné řekl, že je třeba se co nejdříve „dohodnout“, jak má fungovat společnost i jaký má mít vztah k přírodě čelící klimatické krizi. Odklon od fosilních paliv je podle jeho slov třeba brát jako velkou příležitost. Ohledně možných zdrojů ekonom Jan Bittner sdělil, že je třeba postupně změnit chování producentů i spotřebitelů. K ekologičtější ekonomice by podle něj mohly přispět i zelené dluhopisy a taxonomie. K hledání nových příjmů pak Bittner podotkl, že náklady transformace by měli nejvíce nést ti, kteří se na klimatické krizi podílejí a ti, kteří mají dost finančních prostředků na její uskutečnění.

Zdroj: ČTK