Jihlava musí v největším městském parku Heulos pokácet 84 stromů. Poškodil je kůrovec a také letní vichřice. Dalších více než 30 stromů bude nutné pokácet i v jiných parcích po městě. Radnice počítá s jejich náhradou. Kolik přesně stromů bude nutné dosázet, bude zřejmé po skončení těžby. Ke kácení byly vybrané stromy suché nebo poškozené a nebezpečné. „Nic jiného nekácíme než to, u čeho je věcný důvod pro kácení, rozhodně nekácíme žádné zdravé a bezpečné stromy,“ řekla Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

Park Heulos má podle ní s kůrovcem problém dlouhodobě, původně byl založený jako smrkový porost. K zemi musí určitě jít 81 jehličnanů a také tři listnaté stromy poškozené vichřicí. V zimě se kácí kvůli vegetačnímu klidu i kvůli tomu, že na stromech nehnízdí ptáci.

Ve Velkém Heulosu s rozlohou 14 hektarů se podle Ruschkové dobře daří náletovým dřevinám, které by část stromů mohly přirozeně nahradit. „Na Velkém Heulose nám velmi dobře zmlazují javory a jasany, stromy z náletů jsou pro nás nejlepší, protože tím, že tam vyrostou ze semínka, jsou nejstabilnější, jsou schopny nejlépe fungovat, nejlépe odolávají i klimatickým výkyvům. V menší míře tam zmlazuje lípa nebo dub červený,“ řekl Ruschková.

K dosazení se pak plánují duby, buky, třešně ptačí, habry, jeřáby, jírovce a také jehličnaté stromy, aby postupně vznikal smíšený les.

Velký Heulos, na který navazuje na opačném břehu řeky Jihlávky Malý Heulos s rozlohou 3,5 hektaru, je největší zelenou plochu ve městě. Další městské parky jsou přibližně dvouhektarové a menší.
Kromě kůrovce, který v posledních letech ničí i stromy v parcích, se na kvalitě stromů podepsala bouřka, která loni v červnu vyvrátila v pásech i zdravé stromy. Narušení kompaktnosti porostu zvyšuje náchylnost zbylých stromů. „Když se to otevře, tak vzduch proudí jinak a ty stromy na to nejsou zvyklé, musíme je hlídat, aby nespadly,“ řekl Ruschková.

Současné kácení podle ní provoz v parku omezí jen částečně. Lidé by měli pečlivěji sledovat cedule s upozorněním na kácení a dodržovat páskami vymezené prostory kácení. Na podzim loňského roku vysadila Jihlava 147 velkých stromů a 400 keřů, výsadba bude pokračovat na jaře, a především na podzim. Počet vysázených stromů podle Ruschkové ovlivní i dostupnost sazenic ve školkách, strom sázený do města se předpěstovává sedm let.

Autor: Město Jihlava
Zdroj: ČTK