Projekty zaměřené na zadržení vody v krajině podpoří v letošním roce Liberecký kraj 9,5 milionu korun. O dotaci mohou do 29. dubna žádat obce, neziskové organizace, zemědělci, vlastníci lesů a další právnické i fyzické osoby. Zájemcům je zdarma k dispozici také odborné poradenství krajské Agentury regionálního rozvoje, řekl mluvčí libereckého kraje Filip Trdla.

Cílem programu, který kraj vyhlásil poprvé v roce 2019, je podpora přírodě blízkých opatření, která pomohou v boji se suchem a zadržením vody v krajině. Zájemci mohou získat od 50.000 do milionu korun, maximálně ale 70 procent výdajů. Loni podpořil kraj z programu 25 projektů, mezi které rozdělil více než 12 milionů korun.

Krajské dotace pomohly rozhýbat realizaci drobných, přírodě blízkých opatření. Za poslední tři roky vzniklo s podporou Libereckého kraje více než sto tůní. Chystáme i prezentaci některých opatření napříč celým dotačním fondem v oblasti životního prostředí, vznikne tak zajímavá prezentace vzorových příkladů pro jednotlivá opatření,“ doplnil krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

Třeba ve Václavicích na Liberecku vznikla za přispění kraje soustava 20 mokřadních tůní na zemědělské půdě. Na projekt zhruba za 1,5 milionu korun dal kraj milion. „Ve Svijanech byl díky dotaci navrácen dolní tok Příšovky do původního koryta. V Semilech byla obnovena historická polní cesta s alejí ovocných dřevin. A ve spolupráci s Lesy České republiky postupně vzniklo na území Libereckého kraje 49 tůní pro zvýšení retenční kapacity lesů,“ řekl Židek.

Z dotačního programu mohou žádat také města a obce podporu na takzvaná zeleno-modrá opatření zaměřená na zasakování dešťové vody. Aby rychle neodtékala kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila vláhu pro městskou zeleň a pomohla udržet příjemné klima i v letních měsících. „U libereckého sídliště Hokejka tak byla vytvořena soustava tůní, za zmínku stojí i turnovský projekt, který přivádí dešťovou vodu ze střech tamního alzheimercentra do parku u letního kina, kudy už protéká jako nový potůček,“ dodal krajský radní pro životní prostředí.

Autor: Liberecký kraj
Zdroj: ČTK