Pardubice od března zamknou na Dubině popelnice na tříděný bioodpad, zájemcům dá město klíč. Někteří lidé po roce pilotního projektu do kontejnerů vyhazují věci, které tam nepatří. Radnice chce tímto způsobem zvýšit kvalitu třídění. Magistrát to uvedl v tiskové zprávě. Biologicky rozložitelný odpad používají technické služby pro výrobu kompostu. Hnojí s ním zeleň ve městě, dávají ho domácnostem, které mají zahrádky. Například plasty ale materiál znehodnotí, hnojivo z něj vyrobit pak už nelze.

Část obyvatel bytových domů na Dubině možnost třídit zelený odpad uvítala. Aby jejich úsilí někteří nemařili, kontejnery budou zamčené. Klíče dostanou jen zájemci o třídění. „Za prvních 12 měsíců se z pěti lokalit na sídlišti Dubina svezlo více než 27 tun bioodpadu. Bohužel, ani rok nestačil na to, aby někteří spoluobčané vzali vážně naši výzvu a do hnědých kontejnerů nevhazovali komunální, ani jiný odpad, aby neznehodnocovali snahu všech ostatních. Obsah takto kontaminovaného kontejneru už nemůže být v kompostárně zpracován a je uložen jako komunální odpad na skládku,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Zamčené popelnice se v březnu objeví na všech pěti stanovištích, v ulicích Dašická, Erno Košťála, Bartoňova, Luďka Matury a na Dubovém návrší. Klíče k nim si budou moci obyvatelé této části Pardubic vyzvednout v únoru na úřadu městského obvodu III nebo na odboru životního prostředí pardubického magistrátu ve Štrossově ulici.

Projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu má velký význam pro naše životní prostředí. Ve formě kompostu vracíme do přírody důležité složky půdy a v neposlední řadě omezíme množství komunálního odpadu, který pak plní skládky,“ řekl Nadrchal. V Pardubicích mohou 15 let ukládat odděleně biologicky rozložitelný odpad obyvatelé rodinných domů. Do projektu je zapojeno zhruba 4160 nemovitostí, včetně základních i mateřských škol. Bioodpad tvoří až třetinu směsného komunálního odpadu, kterého Pardubice ročně vyprodukují zhruba 13.500 tun.

Ke kompostování se hodí například listí, plevel či tráva ze zahrádek, z domácností pak odřezky a slupky od ovoce a zeleniny, skořápky ořechů a vajec, sedliny kávy či čaje, řezané květiny i pokojové květiny či hlína z květináčů. Mezi zelený odpad naopak nepatří plasty, sklo, papír a podobně, ale ani zbytky jídel či odpad živočišného původu.

Autor: Pardubice
Zdroj: ČTK