Ve Vysokém Mýtě byla dokončena strategie, která má pomoci připravit se na změny klimatu. Adaptace měst k předpokládáním změnám klimatu je tématem, kterým se města začaly v posledních letech zabývat. Dlouhodobě se projevují dopady klimatických změn, které postupem času nabírají na intenzitě. Součástí této strategie je návrh v podobě dostatečného množství zeleně, a to jak mezi domy, tak i v krajině. Dále se například pro výstavbu a rekonstrukci budov počítá s efektivním nakládáním dešťových vod, uvedla radnice v tiskové zprávě.              

„Naším hlavním cílem je zajistit dobré podmínky pro život obyvatel města, a to nejen v současnosti, ale i v podmínkách předpokládaných klimatických změn. Prioritou i do budoucna je proto komplexní a promyšlené řešení veřejných prostranství a dostatek zdravé zeleně ve městě i v okolní krajině. Mezi priority patří také udržitelná výstavba a rekonstrukce budov a efektivní nakládání s dešťovými vodami“ řekl místostarosta Martin Krejza (ODS).

Adaptační opatření město pro přehlednost rozdělilo celkem tří zón, modré, zelené a šedé. 

Zelená opatření zahrnují přírodní oblasti ve městě, které mají další funkce a napomáhají mírnit projevy změny klimatu. Plánovaným krokem je využití zelených střech u nových budov a doplnění zeleně podél polních či cyklistických cest. “Během horkých dní poskytuje osvěžující stín, ochlazuje a zlepšuje mikroklima, zadržuje vodu. Uvnitř města je potřeba zeleň zachovat, vhodně ji provázat s mobiliářem a zajistit podmínky pro její delší životnost. Do zeleně lze také svádět vodu z okolních komunikací,” řekl Štěpán Vizina z firmy Ekotoxa.

Modrá opatření zahrnují hospodaření s vodou. Cílem je například zlepšení zadržování vody či zvýšení propustnosti terénu. K lepšímu zadržení vody v krajině mohou napomoci zasakovací pásy či tůňky. “Využívat vodu jde třeba při údržbě zeleně, na zahradách nebo v domácnostech,” řekl jeden z autorů strategie Zdeněk Frélich z firmy Ekotoxa.

Šedá opatření zahrnují technické opatření, a to například v energetice. Světlejší střechy umožňují lepší odrážení slunečního záření a tím snižují přehřívání. “Město hospodaří s energiemi na svém majetku na velmi slušné úrovni, většina veřejných objektů nebo bytů je již zateplena. Výstavba nových objektů by měla probíhat optimálně v pasívním standardu s minimální spotřebou energie. Je zde pak i větší prostor pro obnovitelné zdroje,” řekl Frélich.

Autor: Vysoké Mýto
Zdroj: Nase-voda.cz