Ochránci přírody našli v Moravském krasu dosud největší jeskynní zimoviště netopýra hvízdavého v ČR, v Umrlčí jeskyni jich napočítali 175. Bude jich tam ale mnohem více. Druh zimuje spíše na hradech či zámcích, jeskynních zimovišť je známo jen několik. Na svém webu o tom dnes informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochránci monitorují stavy netopýrů v jeskyních každoročně, a to na stejných místech. V Umrlčí jeskyni se netopýři běžně nesčítají, překvapením proto byl hojný počet zimujícího netopýra hvízdavého. „Při kontrolní návštěvě jich zde bylo napočítáno 175, ale je zřejmé, že jich tu bude ještě o několik set více. Schovávají se totiž ve velmi drobných, jen necelý jeden centimetr širokých puklinách. A my tak vidíme pouze ty z nich, kteří jsou tak říkajíc v první řadě,“ uvedli ochránci.

Netopýr hvízdavý patří v Česku k nejhojnějším druhům a setkat se s ním lze běžně v městských parcích. Jeho zimovišť je podle ochránců ale známo poměrně málo. Jednak kvůli tomu, že se dovede skrývat v puklinách, kam se jiné druhy netopýrů nevejdou. Ale také proto, že prakticky neosidluje štoly a jeskyně, které jsou pravidelně monitorovány. Zimoviště tohoto druhu, které jsou známy, se nacházejí spíše v umělých stavbách, ať už jde o hrady či zámky nebo přehradní hráz.

Jeskynních zimovišť netopýra hvízdavého je známo jen několik a většinou v nich jsou maximálně desítky jedinců. To platí i pro Moravský kras. Ochránci v něm netopýry hvízdavé nacházeli na zimovištích jen v malém počtu a výjimečně, například v Jáchymce, Kateřinské či Sloupsko-šošůvských jeskyních a také v jinak nejvýznamnějším zdejším zimovišti, Býčí skále. „Nalézané počty, obvykle jen v desítkách jedinců, neodpovídají realitě a většina populací tohoto druhu zimuje zřejmě v nepřístupných štěrbinách skal nebo budov,“ uvedli ochránci.

Moravský kras patří mezi nevýznamnější zimoviště netopýrů v republice. Ochranáři v krasu vždy v únoru a březnu monitorují netopýří populaci v 25 jeskyních. Netopýry pravidelně sčítají od roku 1982, v Býčí skále se začalo ještě o desetiletí dříve. V Česku žije 27 druhů netopýrů, všechny jsou chráněné a některé až kriticky ohrožené. V závislosti na druhu vytvářejí kolonie od několika desítek až po tisíce jedinců. Jednotlivé druhy také preferují rozdílná prostředí. Některé vyhledávají dutiny stromů v lesích, jiné využívají lidských staveb a usazují se v letních měsících například v nevyužívaných půdních prostorách. Na zimu se uchylují nejčastěji do jeskyní či štol, ale třeba i do sklepů.

Autor: AOPK ČR
Zdroj: ČTK