Mostecká teplárna United Energy přestavěla jeden z původních uhelných kotlů. Teď spaluje dřevní štěpku, která vzniká jako odpad při těžbě dřeva. Nakupuje ji hlavně v Krušných horách. Celková investice činila 85 milionů korun. Nový biokotel spustila teplárna v polovině loňského roku a v prosinci celý bioblok. „Přestavbou prošla i turbína, která může být svázána s tímto kotlem. Nyní je dokážeme provozovat společně tak, abychom skutečně vyráběli zelenou energii, a to jak tepelnou, tak elektrickou,“ uvedl Radek Polián, který přestavbu řídil.

Kotel spotřebuje od 17 do 35 tun biomasy za hodinu, podle výkonu kotle a vlhkosti paliva. Ročně se v něm může spálit 100.000 až 150.000 tun biomasy. Práce začaly loni v lednu a skončily v červnu, poté se konaly zkoušky s novým palivem. Změnit se musela technologie dopravy paliva do kotle. „Palivové cesty byly postaveny pro uhlí ze sousední úpravny, ale biomasa má jiné mechanické vlastnosti,“ uvedl Polián. Uhelná skládka se přizpůsobila pro skladování, úpravu a dopravu štěpky.

Palivo se třídí a drtí na správné rozměry,“ uvedl Polián. Hlavní výhodou spalování štěpky jsou podle mluvčí podstatně nižší emise než při spalování hnědého uhlí. „To se projevuje i na ekonomice provozu, protože není nutné nakupovat dnes tolik drahé emisní povolenky, které výrazně ovlivňují cenu tepla i elektrické energie,“ uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Biokotel nahradil jeden z deseti kotlů, které vyrábějí tepelnou energii spalováním hnědého uhlí. Společnost si stanovila vizi Teplo pro rok 2050, podle níž uhlí postupně nahradí ekologické zdroje.

United Energy provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu. Její sesterskou společností je Severočeská teplárenská, která zásobuje teplem 35.000 domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, škol. Obě společnosti jsou součástí Energetického a průmyslového holdingu.

Autor: Mostecká teplárna United Energy
Zdroj: ČTK