Město Pardubice rozhodlo, že na Dubině od března zamkne popelnice na tříděný bioodpad. Zájemcům o třídění bioodpadu bude poskytnut klíč. Hlavním důvodem této změny je nesprávně recyklovaný odpad, který do kontejnerů nepatří. Město si od tohoto rozhodnutí slibuje zvýšení kvalitu třídění.

Takto tříděný biologicky rozložitelný odpad je dále využíván technickými službami pro výrobu kompostu. Bývá dále využit pro hnojení zeleně ve městě či domácnostmi, které mají zahrádky. Recyklovaný odpad ale mohou znehodnotit například plasty, protože hnojivo z něj pak už nelze vyrobit.

Část domácností v bytových domech na Dubině možnost třídění bioodpadu uvítala. Nicméně vzhledem k riziku znehodnocení opadu, budou kontejnery zamčené a klíče dostanou pouze zájemci.

„Za prvních 12 měsíců se z pěti lokalit na sídlišti Dubina svezlo více než 27 tun bioodpadu. Bohužel, ani rok nestačil na to, aby někteří spoluobčané vzali vážně naši výzvu a do hnědých kontejnerů nevhazovali komunální, ani jiný odpad, aby neznehodnocovali snahu všech ostatních. Obsah takto kontaminovaného kontejneru už nemůže být v kompostárně zpracován a je uložen jako komunální odpad na skládku,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Zamčené popelnice se objeví v březnu v ulicích Dašická, Erno Košťála, Bartoňova, Luďka Matury a na Dubovém návrší. Klíče budou k vyzvednutí během února na úřadu městského obvodu III, případně také na odboru životního prostředí pardubického magistrátu.

„Projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu má velký význam pro naše životní prostředí. Ve formě kompostu vracíme do přírody důležité složky půdy a v neposlední řadě omezíme množství komunálního odpadu, který pak plní skládky,“ řekl Nadrchal.

Co vlastně lze vyhazovat do těchto kontejnerů? Ke kompostování se například hodí tráva, plevel či listí ze zahrádek. Dále například odřezky, slupky, skořápky vajec a ořechů, řezané květiny či pokojové květiny a hlína z květináčů.

Do kontejnerů rozhodně nepatří plasty, papír, sklo nebo zbytky jídel či odpad živočišného původu.

Autor: Město Pardubice
Zdroj: seznamzpravy.cz