Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) připravila nový studijní program Inteligentní výrobní systémy. Propojí klasické předměty zaměřené na konstrukci strojů s moderními typu umělá inteligence, zpracování dat, modelování, virtuální a rozšířená realita. Fakulta modifikuje studijní plány podle potřeb průmyslu, studentů i možností univerzity, které zmapovala v projektu Technologické agentury ČR.

Fakulta má dále takzvané double degree programy s bavorskou vysokou školou OTH Amberg-Weiden, kdy zájemce studuje jeden rok v Plzni a druhý v Německu a získá diplomy z obou univerzit. S bavorskými školami a firmami nedávno založila Internacionální průmyslovou radu na podporu technického vzdělávání. „Na radě se ptáme, co by potřebovali průmyslníci třeba za pět let, na technologický i sociální vývoj. Třeba, když to přeženu, jestli ta generace Z bude chtít chodit do práce,“ řekl Milan Edl, děkan fakulty s 1000 studenty včetně doktorandů. Pro internetové děti nového tisíciletí chce podle něho škola co nejvíce zatraktivnit výuku, aby je při příznivé demografické křivce, která už se projevuje na středních školách, nalákala. Podle Edla by měla být připravená vytvářet profese, které ještě teď na pracovním trhu nejsou. Spíše naučit studenta učit, dát mu grunt, aby měl hlavu otevřenou, řekl.

Podle Edla funguje naplno na všech devíti fakultách ZČU takzvaná interdisciplinarita, kdy si student může zvolit povinně volitelné i výběrové předměty na jiné fakultě, než na které studuje. „Také se připravují multioborové studijní programy, už je také máme. Jakýkoli obor už dnes není věcí jen jedné fakulty,“ uvedl. Podle Edla se to dá řešit vnitřními studijními programy i vytvářením double degree programů s jinými univerzitami. Kromě OTH jej škola připravuje s polskou univerzitou v Czenstochové v oblasti energetiky.

Zahraniční profesoři zatím jezdí na ZČU spíše na krátkodobé stáže. „Ale dnešní (pandemická) doba nám ukázala, že mohou přednášet i na dálku, takže zapojujeme ještě více do výuky export z jiných univerzit nebo fabrik. Z praxe už máme na škole hodně lidí, hlavně z regionálních firem, ale se světovým věhlasem, kteří doplňují přednášky. Studenti tak vidí do praxe, řekl Edl. Výuka se stále častěji zpestřuje zahraničními experty nebo lidmi z ČR, kteří nemohou přijet do Plzně. „Mohou se připojit a udělají společnou přednášku. Takhle bychom mohli spojit také více univerzit a v jednu dobu by člověk mohl přednášet pro všechny. Doba nám ukázala, že to jde,“ dodal děkan.

Autor: ZČU
Zdroj: ČTK