Aktuální pandemie s sebou přináší nové výzvy a velké změny. A spolu s ní čelíme i enormnímu nárůstu objemu infekčního materiálu. Svozové společnosti a spalovny jsou vytíženy svozem a likvidací tohoto druhu odpadu a téměř se nezastaví. Firmy jsou vytíženy především odpadem z nemocnic a sociálních zařízení. Vyhazují se především ochranné pomůcky a další nemocniční potřeby. Roušky, respirátory a obleky tvoří objemnou, ale za to lehkou část.

„Objemově je odpadu asi dvakrát tolik než za běžného stavu, ale hmotnostně ho může být jen o pár desítek procent více. V Praze, kde svážíme nemocnice a domovy důchodců, stoupl objem asi o 50 procent,“ říká Pavla Ivácková, mluvčí svozové společnosti AVE.

V důsledku pandemie stoupla i četnost svozů, protože odpad není svážen pouze z nemocnic jako tomu bylo většinou dříve, ale nyní i z odběrových míst, kde probíhá testování na přítomnost Covid-19. Každé odběrové místo má povinnost zajistit likvidaci infekčního odpadu v den vzniku odpadu. Podle jednatele společnosti I.T.A. Servisní, Lubomíra Němce, jsou špatné skladovací podmínky některých center náročné na logistiku svozů a mohou tak vznikat mimořádně situace. Společnost zajišťuje svoz a likvidaci infekčního materiálu z ambulancí, laboratoří, pečovatelských domů a LDN.

Protože nikdo nečekal příchod pandemie, spalovny s povolením likvidovat nebezpečný odpad se nacházejí na hraně kapacit. Od roku 2020 vyšla v platnost nová vyhláška, díky které je lhůta pro skladování odpadu o něco delší, aby byl zajištěn plynulý provoz spaloven.

Spalování odpadů navíc od nového roku zdražilo, a tak svozovým společnostem rostou náklady. „Všechny spalovny výrazně zvýšily ceny, a to o více než 50 procent a ani toto jim dle jejich vyjádření nestačí na pokrytí nákladů,“ říká Němec.

Možným řešením je dekontaminace infekčního odpadu například parními sterilizátory, ale v současné době není legislativně možné dekontaminovaný odpad umístit na skládky. Proto je jedinou možností spálení ve spalovnách. Například Pražská nemocnice Motol disponuje jednou spalovnou i ve svém areálu.

Autor: Ekoosvěta
Zdroj: Seznam.zpravy