Část měst a obcí v Pardubickém kraji bude mít větší přehled o množství odpadu, který jejich obyvatelé či podnikatelé vyprodukují. Umožní to čipy nebo QR kódy umístěné na popelnicích a kontejnerech. Například ve Svitavách už byla označena většina popelnic a kontejnerů na svoz plastů a na směsný odpad, dalším krokem budou čipované nádoby pro podnikatelské subjekty, řekl ředitel komunální odpadové společnosti Liko Svitavy Josef Gestinger.

Letos bychom všechno rádi dokončili, museli jsme vybavit tři svozová vozidla snímacím zařízením čipů. Nyní už systém začíná dávat první data,“ uvedl Gestinger. Město tak bude mít v budoucnosti údaje o tom, kolikrát si která domácnost nebo firma nechala odpad vysypat i kolik ho zhruba bylo. Odhad množství bude obsluha aut zadávat ručně. „Trochu spoléhám na to, že to umravní část podnikatelů a nebudou své odpady deklarovat jako občanské a snažit se vyvléknout z povinností,“ dodal Gestinger.

Technické služby Hlinsko vybavily své popelářské vozy čtečkou čipů a jsou také schopné zvážit obsah nástavby auta za každou obec. Dosud se jen rozpočítával podle počtu a objemu nádob. „Obhospodařujeme 62 měst a obcí, někde se ještě dokončuje pasportizace. Doufáme, že od příštího roku už budeme mít standardní údaje,“ řekl jednatel Technických služeb Petr Stejskal. Možnost, že by se při svozu vážil odpad každé popelnice, obce odmítly, podle Stejskala takzvané dynamické vážení trpí nepřesnostmi.

Podobnou cestou jako Svitavy se chce vydat i Chrudim, místo čipů ale využije QR kódy. Označování popelnic i nádob na tříděný odpad nálepkami začne v březnu. „Zejména u svozu komunálního odpadu nám to do budoucna pomůže zmapovat a vyhodnotit frekvenci svozů a svozové trasy. Osobně si myslím, že by se mělo jít cestou, že by se odpad místo jednoho týdne postupně svážel jednou za 14 dní,“ řekl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti). Chce zavést také pytlovaný svoz papíru a plastů od rodinných domů.

Pardubice o zavedení přesnějšího systému evidence odpadů zatím neuvažují. Podle vedoucího odboru životního prostředí Miroslava Míči je to ve městě této velikosti velmi obtížné. „Máme s tím neblahé zkušenosti, že obce, které v okolí zavedly sledování odpadů na rodinu a je na to navázána cena, tak některé domácnosti jej odvážejí do Pardubic. Projevuje se to na nádobách na přístupových komunikacích do města,“ uvedl Míča.

Důvodem k přesnější evidenci obsahu popelnic je novela zákona o odpadech. Nařizuje postupné snížení množství jeho ukládání na skládky, jinak se poplatky za skládkování a tím i pro domácnosti drasticky zvýší.

Autor: Liko Svitavy
Zdroj: ČTK