Odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla má za cíl nový vzdělávací projekt Smart Food. Základním školám nabídne interaktivní výuková média a vzdělávací videa na platformě Futurebooks. Učební materiály by měly vzniknout do konce letošního roku. Projekt připravují Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně spolu s Pražským inovačním institutem a hlavním městem Prahou. Chtěli by zároveň otevřít veřejnou debatu, která by vedla k nižší spotřebě potravin v české společnosti.

Na plýtvání s jídlem se ve vyspělých zemích podílejí až z poloviny finální spotřebitelé, tedy domácnosti, restaurace či jídelny. Například průměrný Brňan podle zjištění Mendelovy univerzity vyhodí ročně až 33,3 kilogramu potravin a jedna brněnská domácnost 77,9 kilogramu. Lidé se přitom domnívají, že plýtvají výrazně méně. V průzkumu odhadovali, že v jejich popelnicích končí maximálně 12,4 kilogramu potravin na osobu za rok.

Projekt Smart Food chce využít dostupné poznatky k tvorbě nových výukových materiálů, které by měly žáky vést k lepšímu zacházení s jídlem. Pilotně by se nové učební pomůcky měly začít používat při výuce na pěti vybraných základních školách v Praze v roce 2023. Cílem je do budoucna rozšířit vzdělávací program do všech základních škol v ČR.

Podle spoluautora projektu Igora Červeného z PedF UK nabídnou výukové materiály kromě textů, úkolů a cvičení také videa, hry nebo interaktivní grafy. Projekt má být součástí multimediální platformy Futurebooks, kterou ve spolupráci s privátní sférou pátým rokem rozvíjí PedF UK a která má motivovat žáky k učení pomocí moderních technologií.

Mendelova univerzita v Brně pracuje na výzkumu plýtvání jídlem od roku 2019. Dosavadní výsledky podle jejích zástupců ukázaly i to, že plýtvání potravinami se v letech 2020 a 2021 snížilo o 11 procent, tedy o 4,1 kilogramu na osobu za rok. Důvodem je podle akademiků vliv epidemie covidu-19 i informační kampaně. Nejvíc jídla vyhazují podle výzkumu lidé na sídlištích, kde oproti venkovu či vilové zástavbě nemají možnost kompostovat nebo krmit zvířata. Situace na sídlištích se zároveň po informační kampani v poslední době nejvíc zlepšila, dodali vědci.

Omezení plýtvání jídlem je rovněž tématem strategie cirkulární ekonomiky, kterou v lednu schválili pražští zastupitelé a která má posílit ekologické hospodářství. „I cirkulární strategie ukázala, že až 45 procent globálních emisí oxidu uhličitého se váže na produkci a spotřebu jídla, materiálů a výrobků, které každodenně užíváme. Předcházení plýtvání je jednou z našich priorit, vzdělávání mladé generace je tedy její nedílnou součástí,“ řekl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Hlubuček převzal nad projektem Smart Food záštitu. Hlavní město projekt podpořilo šesti miliony korun z Operačního programu Praha Pól růstu.

Autor: PedF UK a Mendelova univerzita v Brně
Zdroj: ČTK