Česko i další unijní země by v důsledku ruské invaze na Ukrajinu měly začít s urychlenou přestavbou energetiky na domácí a evropsky obnovitelné zdroje a posílit rozvoj přeshraničních energetických sítí. Ekologická organizace Hnutí Duha dnes uvedla návrhy, kterými lze podle ní postupně ukončit závislost na ruském plynu. Žádá i změnu některých českých zákonů.

Válka vyvolaná agresí ruského režimu proti Ukrajině je zásadní zlom pro fosilní energetiku a dopravu v Evropě. Nyní je závislost přímá hrozba, které je potřeba se zbavit. Je nejvyšší čas začít opravdu jednat a urychleně přestavět energetiku na domácí a evropské obnovitelné zdroje spolu s posilováním propojenosti sítí,“ uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha.

Rodinám musíme zajistit bezpečnost tím, že umožníme domácí, komunitní a obecní výrobu čisté energie všude a podpoříme zateplení všech domů, kde to jen trochu jde. A při tom všem musíme myslet na to, aby šanci dostaly i nízkopříjmové rodiny, kterých se energetická krize týká nejvíce,“ dodal.
Podle ekologů je třeba nutné do nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie zařadit energii ze slunce mezi zdroje, s jejichž provozní podporou se počítá již v následujících třech letech.

„Návrh ministerstva průmyslu a obchodu, který počítá zejména s masivní podporu provozu zdrojů na dovážený plyn a nulovou pomocí pro nové domácí solární elektrárny, je očividně nutné přepracovat,“ upozornili ekologové. Podle nich je třeba začít i „seriózní debatu“ o územích pro nové větrné elektrárny.

Ekologové apelují i na zateplení domů a stavbu energeticky pasivních obydlí. „Solární panely by měly být na každé vhodně střeše či fasádě, všechny vhodné budovy je nutné tepelně zaizolovat a vyměňovat staré kotle na moderní. (…) Proto je potřeba poslat na programy jako je Nová zelená úsporám více peněz z emisních povolenek,“ dodali. Podle organizace je pak třeba nastavit varianty programů podpory zateplování a solárních střech, tak aby byly přístupné i nízkopříjmovým rodinám. Uvedla také, že k dostatečné podpoře komunitní energetiky musí být přijat nový energetický zákon. Hnutí Duha dále požaduje limitování výstavby a využití plynových zdrojů, snižování spotřeby tepla v budovách, rozvoj obnovitelných zdrojů tepla, jako využívání tepla z odpadních vod či bioplynových stanice na odpady, a s tím spojené důsledné třídění bioodpadu, a rozvoj technologií k akumulaci energie – třeba v podobě vodíku či syntetického metanu.

Podle ekologů potřebuje Česko také rozsáhlejší spolupráci v energetice s ostatními unijními státy, protože nedokáže tak rychle zvýšit domácí výrobu elektřiny z OZE a dosáhnout stoprocentního pokrytí své spotřeby domácí výrobou. „Rizikový a nejistý dovoz zemního plynu a ropy z Ruska je bezpečnější nahradit dovozem čisté elektřiny či syntetických plynů vyrobených pomocí OZE ze států EU,“ dodala organizace. Za důležité označila i investice do hromadné dopravy a nízkoemisních vozidel.

Autor: Hnutí Duha
Zdroj: ČTK