V ptačím parku Kosteliska u Dubňan na Hodonínsku se pase čtveřice krav uherského stepního skotu. Přežvýkavci podle ornitologů spásáním a rozdupáváním luk přispějí k tomu, aby se v lokalitě lépe dařilo jak ptákům, tak i dalším živočichům a vzácným rostlinám. V tiskové zprávě o tom informovala Česká společnost ornitologická (ČSO), která po vykoupení pozemků v nivě říčky Kyjovky park vytváří.         

Uherský stepní skot podle ornitologů významně zefektivní péči o přírodně cenné území. „Spásáním vytvoří skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní,“ uvedl jednatel Jihomoravské pobočky ČSO Gašpar Čamlík.

Krávy na Hodonínsko ornitologové přivezli ze slovenské ptačí oblasti Senianske rybníky, kde se přežvýkavci pasou od roku 2014. „Ukázalo se, že spásání luk velkým dobytkem je nejefektivnější a trvale udržitelný nástroj pro péči o chráněná území, který nelze nahradit žádnou mechanizací. Krávy jsou u nás celoročně na pastvě a skvěle zvládají náročné podmínky, jako jsou jarní záplavy, množství komárů, horko a sucho a mrazivá kontinentální zima. Nepotřebují téměř žádnou veterinární péči a skvěle se hodí do polodivokého chovu,“ uvedl Matej Repel ze Slovenské ornitologické společnosti.

V ptačím parku Kosteliska se bude uherský stepní skot pást celoročně. Kosteliska jsou druhým ptačím parkem po Josefovských loukách, kde pastvu velkých kopytníků ornitologové zavádějí. „Pást se bude na 8,5 hektarech. Z vlastních i zahraničních zkušeností víme, že příroda zareaguje velice rychle, vzácné druhy budou čím dál častější a Kosteliska budou ještě atraktivnější pro návštěvníky,“ uvedl ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Z vzácných druhů lze aktuálně na Kosteliskách pozorovat jeřáby popelavé či orlovce říční, objevil se také kolpík bílý, zpívají tam skřivani lesní. V okolí i přímo na Kosteliskách se vyskytují i tisíce severských hus včetně bernešky rudokrké. Husy velké aktuálně obsazují hnízdiště.

Ještě v roce 2019 bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. V roce 2020 ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. V ptačím parku ornitologové zatím napočítali 170 druhů ptáků. Věří, že díky pastvě uherského stepního skotu a dalším opatřením jejich počet ještě poroste.

Autor: ČSO
Zdroj: ČTK