Na okraji Jablonného v Podještědí ve směru na Velký Valtimov skončilo tento týden hloubení 22 různě velkých tůní. Původně bylo na několika hektarech neudržované rákosí. Proměna zanedbané lokality si vyžádala skoro šest milionů korun. Oblast poslouží jak k zadržování vody v krajině, tak i k posílení místní biodiverzity, tedy různorodosti života. Ve společném projektu dvou neziskových organizací z Liberce nazvaném Mokřady Česká Ves je v plánu i vytvoření zázemí pro návštěvníky. V tiskové zprávě o tom informovali tvůrci projektu ze spolku Čmelák a Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR).

Nové tůně jsou vyhloubené v katastrálním území Česká Ves. „Lokalita byla v minulosti odvodněna za účelem obhospodařování, proto muselo být součástí hloubení tůní i přerušení odvodňovacích melioračních trubek. Někde nebylo snadné trubky objevit, nakonec se to ale snad podařilo. Odměnou je, když vidíte, jak se nové tůně začínají plnit vodou, která by jinak z lokality odtekla,“ řekla Dagmar Najmanová z IPUR.

Hotová je zatím první část projektu, která spočívala právě v přerušení meliorací, vyhloubení tůní a v terénních úpravách. Ekologové přehradili také otevřený meliorační kanál, čímž vzniklo několik dalších menších průtočných tůní. „Nyní nás čekají ještě výsadby vodních a mokřadních rostlin, osetí louky, úpravy břehů a příprava návštěvnické infrastruktury. Když půjde všechno podle plánu, lokalita by se pro veřejnost mohla otevřít příští jaro,“ uvedl za Čmelák Jan Korytář.

Projekt podpořily norské fondy, Liberecký kraj i Státní fond životního prostředí v rámci operačního programu. Vytvářená lokalita s tůněmi volně navazuje na nedaleký areál Mokřady Jablonné. Obě sousedící oblasti mají rozlohu téměř deset hektarů, což z nich dělá významné biocentrum v jinak intenzivně obhospodařované krajině.

Také Mokřady Jablonné na okraji historické části města u zámku Nový Falkenburk byly v minulosti zanedbanou plochou s černými skládkami. Na úpravě tohoto území, kde jsou podmáčené louky, mokřady a lužní olšový luh včetně dvou potoků, pracuje Čmelák od roku 2006. Vytvořil tam soustavu osmi tůní a mokřady vede naučná stezka s interaktivními prvky. Na trojrozměrných modelech si návštěvníci mohou například vyzkoušet, jak při záplavách působí rovné a jak klikaté koryto řeky. Mokřady lze projít takzvaně suchou nohou díky tomu, že tam je 435 metrů haťových chodníků, 40 dubových šlapáků, tři štěrkové náspy i dřevěná a kamenná mola.

Autor: IPUR
Zdroj: ČTK
Ilustrační foto, zdroj: ekolist.cz