Odborníci zkoumají hromadný úhyn raků říčních v Jalovém potoce u Hořovic na Berounsku. Podezření mají na račí mor, čekají ještě na výsledky podrobnějších testů. O situaci informovali veterináře a rybáře. Lidé by se neměli snažit zachraňovat raky přesouváním na jiná místa, přispívají tím k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků, informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na hromadný úhyn raků říčních v Jalovém potoce za Komárovem nedaleko Hořovic se přišlo díky všímavosti místních obyvatel. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského odebrali hynoucí jedince a podrobili je testům na přítomnost račího moru. Výsledky nebyly průkazné, ale vzhledem k tomu, že ostatní živočichové ve stejném potoce bez problémů přežívají, je podezření, že jde o tuto nákazu. Čeká se ještě na výsledky podrobnějších testů. Podle Šůlové je důležité, aby se račí mor nešířil dál. Nedaleká Chráněná krajinná oblast Brdy je jedním z mála míst v ČR, kde doposud žije kriticky ohrožený rak kamenáč.

V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit. Zásadní je, aby se mor nešířil dále. O situaci jsme informovali Krajskou veterinární správu i místně příslušné rybářské svazy,“ uvedl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Račí mor přenášejí nepůvodní, americké druhy raků. Vyvolává jej plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Jde o vysoce infekční onemocnění, které způsobuje masivní úhyn původních tuzemských druhů, raka říčního a raka kamenáče. Tyto druhy nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránily. Původce račího moru v jejich tělech roste a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se račí mor šíří.

Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, které jsou vůči nákaze imunní. Jde o raka signálního, pruhovaného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni z umělých chovů. Toků s výskytem račího moru bude podle ekologů nepochybně více, rozhodující pro účinný boj s touto chorobou je zamezení jejímu dalšímu šíření.

Lidé by neměli raky přesouvat na jiná místa. Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holínky či rybářská výstroj, je potřeba důkladně vyčistit horkou vodou, dezinfikovat nebo řádně vysušit na slunci. Spory dokážou ve vlhkém prostředí přežít více než 14 dní. Lidé by také neměli vypouštět nepůvodní raky z chovů a vylévat vodu z akvárií do vodních toků.

Autor: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Zdroj: ČTK