Obyvatelé v Jablonci nad Nisou mají v třídění odpadu co zlepšovat, ukázala analýza směsného komunálního odpadu, kterou nechala radnice udělat ve spolupráci se společností EKO-KOM v závěru loňského roku. Kontrola obsahu dvou popelářských vozů ukázala, že téměř dvě třetiny objemu kontejnerů a popelnic tvoří komodity, které lze vytřídit, jako jsou plasty, papír, sklo, kartony od nápojů, kovy nebo textil, řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová.             

Analýza navíc ukázala, že se ve druhém největším městě Libereckého kraje výrazně neliší obsahy nádob na směsný odpad na sídlištích a ve vilových čtvrtích. „Popelářský vůz provedl klasický svoz směsného komunálního odpadu, nejprve na sídlišti a potom v lokalitě s rodinnými domy. Oba vzorky byly postupně vyklopeny na ploše na překladišti Proseč. Tam již byla připravena odborná firma, která se pustila do samotné analýzy,“ popsala postup mluvčí.

Překvapivé podle Fričové bylo, že významný podíl zaujímal odpad, který by šel roztřídit a ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad by vůbec končit neměl. „V obou typech zástavby se jedná o více než polovinu, a to i přesto, že máme v Jablonci zavedený systém sběru využitelných složek odpadu a na území města je rozmístěno více než tisíc kontejnerů na tříděný odpad,“ řekla Fričová. Nejvíc prostoru zabíraly v popelnicích překvapivě plasty, u rodinných domů to byla téměř polovina odpadu, na sídlištích zhruba 40 procent.

Čtvrtinu odpadu tvořil biologicky rozložitelný odpad, a to i u rodinných domů, které mají možnost kompostování na vlastní zahradě a město jim rozdalo stovky kompostérů. „Tam jsme očekávali jiný výsledek,“ řekla mluvčí. Město se touto složkou odpadu bude dál zabývat, aktuálně rozmístilo ve spolupráci s osadními výbory komunitní kompostéry, které mají umožnit třídění tohoto odpadu na sídlištích. „Celkem jich je ve městě devět, z toho šest ve Mšeně, dva v Jabloneckých Pasekách a jeden v Novoveské ulici,“ řekl náměstek primátora Milan Kouřil (ANO).

Jablonec je jedním z mála měst v Libereckém kraji, kde obyvatelé neplatí roční paušál za odpad, ale platí za popelnici. V červnu tam chtějí navíc začít s tříděním plastů a papíru přímo u rodinných domů, k běžným popelnicím by mělo podle Kouřila do konce letošního roku dostat nádoby na tříděný odpad 3500 domácností. Pak se podle něj chce radnice zaměřit právě na bioodpad. Jeho třídění by chtěla pilotně spustit ještě letos na některém ze sídlišť.

Autor: Jablonec nad Niso
Zdroj: ČTK