Hmyzem roku 2022 je cvrček polní, druh typický především pro teplejší oblasti Česka. Cílem kampaně pořádané Českou společností entomologickou (ČSE) je zviditelnit důležitá témata spojená s hmyzem, biodiverzitou a proměnami tuzemské krajiny. Letos vědci žádají veřejnost o pomoc s pozorováním výskytu cvrčků, kteří se v poslední době rychle šíří i mimo běžná místa svého výskytu.

Hmyzem roku 2021 byl ohrožený motýl jasoň dymnivkový, kampaň se letos koná podruhé.
Podle entomologů sice mnoho lidí často slýchá známý zvuk, způsobený vzájemným třením křídel cvrčků, který pomáhá samečkům lákat samice, málokdo však tento hmyz spatřil naživo.

Cvrčka polního nalezneme zpravidla v teplejších oblastech Česka – velmi běžný je například na jihu Moravy, ve středních Čechách nebo na Žatecku. Dospělci se vyskytují od dubna do července, na podzim lze v krajině najít nedospělé jedince. Cvrček s oblibou obývá suché úhory, meze, okraje polí i stepní stráně. V minulosti mu velmi vyhovoval tradiční způsob hospodaření v krajině, který je dnes již ojedinělý,“ uvedla ČSE.

Na rozdíl od mnoha jiných hmyzích druhů však cvrčků v Česku neubývá – naopak. Vědci v posledních letech zaznamenali jeho rychlé šíření do chladnějších míst i vyšších nadmořských výšek. „Důvodem je nejspíš postupné oteplování klimatu, které mu jako teplomilnému druhu vyhovuje,“ uvedli entomologové.

S dokumentací rychlého šíření cvrčků může pomoci i veřejnost. ČSE připravila mapovací projekt, k němuž lidem stačí chytrý telefon a aplikace iNaturalist. Aplikace laikům pomůže se správným určeným cvrčka a lze přes ní zadat údaj o pozorování do mapovací databáze i s pořízenou fotografií cvrčka. „Každý jednotlivý nález tak pomůže přesnějšímu pochopení důvodů a mechanismů nejen cvrččí expanze, ale i dopadů měnícího se klimatu na naši krajinu a přírodní rozmanitost. Zapojení široké veřejnosti se už v minulosti osvědčilo například u výzkumu ptáků, denních motýlů nebo slunéček,“ popsali zástupci ČSE.

Česká společnost entomologická letos chystá také přednášky a exkurze do přírody – za cvrčky i dalšími druhy. Program má na webu.

Autor: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (PřF UK).
Zdroj: ČTK