V Průhonickém parku začíná hlavní návštěvnická sezona. Lidé mohou obdivovat magnólie v plném květu, jarní květy alpina i první výsledky prací na rozsáhlé obnově parku. V souvislosti s 60. výročím založení Botanického ústavu Akademie věd, který Průhonický park spravuje, se letos počítá s rozšířeným programem, informovala Mirka Dvořáková z Botanického ústavu.

Už tuto sobotu čeká návštěvníky jubilejní 10. ročník Jarního běhu Průhonickým parkem. Malí i velcí sportovci budou moci změřit své síly na třech tratích, novinkou bude biatlonová střelnice. Na 5. června se chystají tradiční vědecké dílny. Letos bude ústředním tématem akce věk. Zájemci se dozvědí o krátkověkosti a dlouhověkosti rostlin i o tom, jak se stanovuje věk u bylin, dřevin i lesních porostů.
Květen a červen budou ve znamení komentovaných prohlídek po sbírkách pivoněk a kosatců. Chystá se také Víkend otevřených zahrad a poprvé i Noc kostelů, na níž se veřejnost bude moci podívat do běžně nepřístupných částí zámku, parku a kostela. Nádvoří zámku ožije před letními prázdninami také divadelními představeními.

Průhonický park prochází od prosince 2021 rozsáhlou obnovou, která zahrnuje odstranění či ošetření starých a nemocných dřevin, obnovu cest, drobných historických staveb a výsadbu tisíců nových rostlin. „Během zimního období, kdy byly rostliny ve vegetačním klidu, jsme zvládli odstranit stromy, které byly přestárlé, nemocné či jinak narušené nebo rizikové. Zároveň pokračujeme i v ošetřování korun stromů. Jsme rádi, že tuto sezonu začínáme v ještě bezpečnějším prostředí pro návštěvníky,“ uvedl vedoucí Správy Průhonického parku Jiří Šmída.

V jarním období pracovníci vysazují stovky nových stromů v první části parku, novou kaštanovou alej u botanické zahrady a upravují okolí u objektu Welzovna. Připraveny jsou plochy pro výsadbu tisíců lesnických sazenic, kterými se obnoví části plášťových i vnitřních porostů. Zároveň pokračuje rekonstrukce drobných historických staveb v parku.

Park kromě toho spustil nový informační systém pro návštěvníky, který je pomocí SMS informuje o novinkách. „Letošní sezonu si mohou návštěvníci také více užít s naším novým průvodcem po listnatých stromech parku, který jsme právě vydali,“ dodal Šmída.

Průhonický park založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca roku 1885. Budoval jej prakticky až do své smrti v roce 1936, přestože celé průhonické panství prodal roku 1927 československému státu. Park zahrnuje významnou sbírku rostlin, a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou. Patří k největším přírodně krajinářským parkům v Evropě, od roku 2010 je součástí památkové rezervace s ochranou UNESCO.

Autor: Botanický ústav Akademie věd
Zdroj: ČTK