Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko ohledně posouzení vlivů na životní prostředí ke stavbě zařízení pro energetické využití odpadu (Zevo) v Českých Budějovicích (zjištěno v databázi EIA). Zevo plánuje Teplárna České Budějovice ve svém areálu ve Vrátě na Českobudějovicku. Začít stavět chce v říjnu 2025, hotovo by mělo být koncem roku 2028. Roční kapacita by měla být 160.000 tun odpadů.

Teplárna umístí Zevo do svého průmyslového areálu výtopny Vráto. Tam má teď technologii, místo níž vznikne Zevo. „Tato skutečnost je z hlediska posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví zásadní, a to vzhledem k využití infrastruktury i s ohledem na odstranění stávajících negativních vlivů uhelné výtopny. Zprovoznění rovněž umožní další snížení emisní zátěže v Českých Budějovicích, a to v důsledku odstavení uhelného kotle K11 v Novohradské ulici. Lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní důsledky provozu (…) jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí,“ uvedlo ministerstvo v odůvodnění.

Zevo by mělo stát v místě, kde teplárna provozuje uhelnou výtopnu Vráto. Roční kapacita by měla být 160.000 tun odpadů, starší odhad stavebních nákladů je 2,8 miliardy Kč. Zařízení vyrobí 60.000 megawatthodin elektřiny za rok. Město České Budějovice, jediný akcionář teplárny, chce snižovat spotřebu fosilních paliv. Teplárna reaguje také na zákaz skládkování výhřevných odpadů k roku 2030. Cílem je ukončit spotřebu hnědého uhlí a do roku 2030 omezit fosilní paliva téměř na nulu.
V další fázi povolovacího řízení musí teplárna předložit monitoring emisí bromovaných dioxinů ve vyčištěných spalinách ze Zevo, vypouštěných do vzduchu. Musí také zdokumentovat, jak by se dala nejméně třetina spalovaných odpadů dopravovat po železnici, uvedlo MŽP. Stavební a demoliční práce se budou dělat jen přes den, od 7:00 do 21:00.

Někteří lidé a aktivisté stavbu kritizují, že je zbytečná a příliš znečistí ovzduší. MŽP dostalo 17 vyjádření z obcí, úřadů a od lidí. Vadila jim kapacita, vliv na emise či dopravní zátěž. Karel Wurm, jenž posuzoval vlivy na životní prostředí, reagoval tím, že odhadované emise Zevo jsou „obrovsky nízké“. Sarah Ožanová ze sdružení Arnika řekla, že to bude nadbytečná spalovna. Podle ní mají už v ČR kladné stanovisko EIA jiná taková zařízení, která mají vyšší kapacitu, než bude možné spalovat. Zevo kritizují i sdružení Calla, Hnutí Duha či Strana Zelených.

Zevo by mělo fungovat od sezony 2029/2030, bude dodávat teplo i elektřinu a spalovat odpady zejména z jižních Čech, žádné ze zahraničí. Teplárna chce svážet odpad po silnici a ve vlacích. Po železnici lze ročně dovézt až 58.000 tun odpadů. Zevo by mělo ročně fungovat 8000 hodin, zbytek roku budou odstávky. Z roční kapacity 160.000 tun odpadu bude 113.000 tun komunálního. Uhelnou výtopnu Vráto nebude teplárna po roce 2024 provozovat. Zůstane 160 metrů vysoký komín i všechna vzrostlá zeleň, uvedli zástupci teplárny. Zařízení by mělo fungovat 20 až 30 let. Pracovat tam bude 34 lidí.

Teplárna dodává teplo a teplou vodu do 29.000 domácností a 250 firem ve městě. Ročně podnik prodá kolem 1500 terajoulů tepla. Energeticky využitelných odpadů se v jižních Čechách ročně vyprodukuje přes 300.000 tun.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK