Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze převzala přírodní rezervaci s mnoha vzácnými druhy u Třtice na Rakovnicku. Dosud patřila soukromníkovi Ivanu Kasalickému, který o ni pečoval spolu s dalšími dobrovolníky několik desítek let. Loni ji nabídl fakultě, která rezervaci s plochou přesahující osm hektarů zakoupila zhruba za 500.000 korun. V péči o ni budou pokračovat odborníci, zapojí se i studenti.

ČZU je nyní vlastníkem i správcem rezervace zvané V Bahnách. Vyhlášena byla na počátku 50. let minulého století. Rezervaci využije k představení péče o vzácnou přírodní lokalitu, a to studentům i veřejnosti. „Mít rezervaci neznamená jenom ji mít a koukat se na ni a obdivovat ji, ale tvrdě pracovat, tvrdě dělat managementová opatření,“ uvedl děkan fakulty Vladimír Bejček. Cílem podle něj je, aby veškeré chráněné druhy vydržely a stav rezervace se ještě zlepšil, i když už nyní je lokalita v dobré kondici. Podle Bejčka nejsou jednotlivá opatření dogmatem, ale je potřeba testovat jejich různé typy a ty nejlepší pak uplatňovat.

Nejcennějším místem rezervace je slatinná louka, kde se vyskytuje kohátka kalíškatá, jde o kriticky ohroženou rostlinu. Odborníci zde také našli další ohrožené rostliny, například ostřici šupinoplodou, prstnatec májový nebo rosnatku okrouhlolistou. Žijí zde také chránění obojživelníci a plazi: čolek obecný, čolek horský, skokan štíhlý, skokan skřehotavý, ropucha obecná či ještěrka živorodá.
Kasalický se dlouhodobě věnoval například odstraňování náletových dřevin a opatřením zajišťujícím zvýšení hladiny spodní vody. Nyní pokračuje kosení luk, v plánu je další snížení množství některých dřevin, obnova tůní a vybudování nových.

Rodina Kasalického tamější pozemky vlastnila od dob první republiky, po nuceném vyvlastnění během socialismu, jí stát pozemky po roce 1989 vrátil. Kasalický je absolventem Vysoké školy zemědělské, což je dřívější název ČZU.

Autor: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zdroj: ČTK