Záměr ministerstva životního prostředí prohlásit Křivoklátsko národním parkem odmítají Lesnicko-dřevařská komora ČR a Agrární komora ČR. Podle nich nedává vznik nového národního parku smysl z lesnického, ekonomického i ochranářského hlediska. Záměr může do budoucna přinést řadu problémů, varovaly ve společném prohlášení. Podle ministerstva životního prostředí vyhlášení národního parku není v rozporu s názory odborníků. Vyhlášení národního parku je součástí programového prohlášení vládní koalice.

„Vytvoření pátého národního parku na území České republiky s přihlédnutím ke specifikům oblasti Křivoklátska by znamenalo zásadní změny v hospodaření v této oblasti. Doporučujeme proto důkladně zvážit ekologické, environmentální a ekonomické aspekty tohoto kroku, který má potenciál ovlivnit toto území na mnoho let,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Komory se shodly na tom, že Česko je příliš malá země na to, aby se rozšiřoval stávající počet čtyř národních parků, které podle nich již teď mají velké nevyřešené problémy. Křivoklátsko je zároveň hospodářsky i rekreačně využívané území, které je chráněné, podle již platné legislativy a není nijak ohrožené, tvrdí komory.

Uvedly, že proto vyzývají vládu k tomu, aby záměr vyhlásit Národní park Křivoklátsko přehodnotila a místo toho podpořila již existující Lesnický park Křivoklátsko jako alternativu pro péči o toto území.
Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby se národním parkem stalo nejcennějších 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Hranice by se měla co nejvíc vyhýbat zastavěnému území sídel nebo větším zemědělským plochám.
Se záměrem vyhlásit na Křivoklátsku národní park nesouhlasí místní obce. V dubnu více než 30 jejich představitelů vyzvalo poslance a senátory, aby záměr opustili, nynější ochrana je podle nich dostatečná.

Podle ministerstva životního prostředí vyhlášení národního parku není v rozporu s názory odborníků. „Odborníci nejsou pouze lesníci a dřevaři, ale i odborníci z řad krajinných inženýrů, ekologů, zoologů, botaniků, ornitologů, nebo geologů,“ uvedl náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

V současnosti podle něj lesy v navrhovaném území plní hlavně produkční funkci a jsou ohrožovány těžbou, suchem nebo přemnoženou zvěří a kvůli těmto vlivům nemá ve vytěžených oblastech šanci vyrůst nový porost. Lesnický park, které komory zmiňují, podle něj nemůže být alternativou národního parku, který má jasná pravidla zakotvená v zákoně. Dolejský také poznamenal, že v ČR národní parky pokrývají 1,51 procenta území, zatímco v EU je to zhruba osm procent plochy. Lesnicko-dřevařská komora ČR zastupuje správce lesů ve vlastnictví státu, podnikatelské subjekty nebo instituce z akademické a výzkumné sféry. Je zároveň členem Agrární komory.

Autor: Lesnicko-dřevařská komora ČR
Zdroj: ČTK