U Labe v blízkosti sídliště Polabiny v Pardubicích bude nejspíš příští sezonu sluneční pláž. K vodě povedou schody, budou tam lehátka a kousek dál i ohniště. Projekt odhadem za 3,1 milionu korun je hotový, stavět se začne nejspíš na podzim. Pláž bude kousek od letního kina. Povede na ni mlatová cesta propojená se stezkou, která vede podél Labe. U vody budou betonové schody, nad nimi dřevěné plato s lehátky. Na trávě bude ohniště s kruhový posezením a v okolí řeky další lavičky.   

Na stavbě se nejdřív musí obvod domluvit s Povodím Labe, kterému patří pozemky. „Musíme projít kolečkem schvalování a konečně se snad posuneme ke stavebnímu povolení,“ řekl starosta Radek Hejný (ANO). Obvod plánoval, že pláž bude hotová letos, což se nejspíš nepovede.

„Už jsem trochu pesimista. Vidím, že bychom to zrealizovali na podzim, aby pláž byla připravená na příští sezonu,“ dodal Hejný. Obvod teď potřebuje od Povodí Labe takzvané právo stavby a připravuje k němu smlouvu. „Je to vcelku běžný institut, když někdo chce stavět na cizím pozemku. Je to podobné jako věcné břemeno, zapisuje se do katastru nemovitostí a umožní městu akci uskutečnit,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a dopravy městského obvodu II Tomáš Řezanina.

Okolí Labe i Chrudimky a vodních ploch pro rekreační účely postupně proměňuje město i obvody. V minulosti vznikly na protipovodňových valech u Labe cyklostezky, staví se přístupové schody k vodě, u nich jsou mola. Kolem Chrudimky jsou opravené cyklostezky a cesty pro pěší.

Některé projekty v minulosti naopak neuspěly. Služby města Pardubic chtěly postavit v Polabinách relaxační centrum Lonkovka. V roce 2019 projekt po dvou letech zastavilo ministerstvo životního prostředí, protože tam žijí chránění živočichové a rostliny. Záměr se nelíbil některým obyvatelům ani ekologickým spolkům.

Přes Labe pak měla vést lávka, měla spojovat sídliště Závodu Míru a Polabiny. Město od projektu roce 2019 ustoupilo, protože by stavba vyšla na několik desítek milionů korun, poslední projektové náklady činily přes 100 milionů korun.

Autor: město Pardubice
Zdroj: ČTK