Ostrava zahájila likvidaci velké nelegální skládky odpadů v místě někdejších řadových garáží u Muglinovské ulice v centru. Město počítá s postupnou rekultivací území. Likvidace skládky a následná úprava celé lokality bude rozdělena do tří etap, první nyní začala. Novináře o tom dnes informoval Petr Havránek z ostravského magistrátu.

„Jedná se o místo v blízkosti centra města, poblíž značně frekventované silnice, navíc kousek od Komenského sadů a řeky Ostravice. Původně tu stálo celkem 112 garáží. Od roku 2012 se jejich stav rapidně zhoršoval a stavební úřad s vlastníky řešil mnoho stavebně technických závad. Řada garáží přestala být využívána a stala se místem nezákonně soustředěného odpadu, jak stavebního, demoličního a velkoobjemového, tak i pneumatik a velkého množství směsného komunálního odpadu. Tento problém jsme řešili velmi dlouho,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Pozemky sice patří městu, ale garáže měly své vlastní majitele, s nimiž město muselo jednat o výkupu. „Jednání s vlastníky objektů garáží vedl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a byl to velmi časově zdlouhavý a náročný proces. Konečně nyní jsme mohli přistoupit k úklidu,“ doplnila Šebestová.
V první etapě již zahájených prací budou odklizeny odpady, které jsou na volném prostranství mezi garážemi. V druhé etapě budou dělníci odstraňovat zbytky garáží včetně odpadů uložených v těchto objektech. Ve třetí etapě se odstraní zbylé betonové plochy a následovat bude rekultivace lokality.

„Mou představou je, že místo po likvidaci černé skládky ozeleníme. Necháme zatravnit a doplnit o výsadbu stromů. Samozřejmě je nutná koordinace s městským obvodem a Povodím Odry. S nimi budeme taktéž koordinovat instalaci závory k sjezdu z ulice Muglinovské, aby již v budoucnu nedocházelo k opětovnému návozu odpadu. Postupně zmizí další nevzhledné místo z veřejného prostoru města. Nedávno jsme zajistili například i odstranění černé skládky po řadových garážích mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze,“ doplnila Šebestová.

Autor: Ostrava
Zdroj: ČTK