Stále se zvyšující stavy zvěře způsobí v lesích po celém Česku velké škody hlavně na mladých stromech. Podle statistiky zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů z kontrolních stanic je v oplocených částech lesů, kam zvěř nemá přístup, v 63 procentech případů větší počet malých stromů než stromů na volné ploše. V tiskové zprávě o tom informoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. Poškození zvěří má velký vliv na rozmanitost druhů v lesích a ztěžuje úspěšnou obnovu lesů pro kůrovcové kalamitě, dodal.

Vlastnící lesů, kteří mají více než 50 hektarů, mají ze zákona povinnost umísťovat na každých započatých 500 hektarů minimálně jednu kontrolní a srovnávací plochu. Ústav z těchto údajů vychází při hodnocení poškození lesů. „Exaktně zjištěná a statisticky zpracovaná data ukazují ohromující rozsah poškození malých stromků zvěří,“ uvedl.

Šetření se uskutečnilo na 1383 kontrolních plochách. Ústav upozorňuje na to, že na většině lokalit dochází při obnově lesních porostů k úbytku stromů nadměrným poškozením zvěří. Zvěř podle statistiky zničí v průměru 15 procent stromů na plochách, kde se obnovuje lesní porost.

Data z kontrolních stanovišť ukázala, že na volné ploše lesů bylo v průměru o 13,4 procenta méně druhů dřevin než na oplocené ploše. Podle zjištění ústavu byl u 70 procent druhů dřevin větší počet stromů v oplocené části než na volné ploše. Například vrb bylo zničeno během obnovy lesů 46 procent, u jedlí to bylo 34 procent.

Výzkumníci také poukazují na statisticky významný rozdíl mezi průměrnou výškou malých stromů, kdy v oplocených částech je to 90 centimetrů, na volné ploše měly průměrně 65 centimetrů, což je rozdíl o 28 procent. Menší velikost stromů na volné ploše s sebou nese ekonomické ztráty a mizení druhů, které jsou na okus zvěří citlivé, což podle ústavu vede ke snižování stability a odolnosti lesů. Dochází k také mezidruhové konkurenci u smíšených porostů, kdy pro zvěř méně atraktivní druhy přerůstají ostatní a způsobují jejich úhyn.

Autor: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Zdroj: ČTK