Cenu Josefa Vavrouška za výjimečný počin pro životní prostředí dnes dostal ekolog a aktivista Jiří Malík. Ocenění má mimo jiné za spolupráci na projektech zadržování vody. Cenu za dlouhodobý přínos dostal zoolog Mojmír Vlašín, který se podle pořadatelů, Nadace Partnerství, celou svou profesní dráhu věnuje ochraně přírody v teorii i praxi. „Eko zásek roku“ určený lidem do 33 let letos porotci udělili žákyni deváté třídy Ludmile Kozlové. Kozlová s přáteli uspořádala řadu drobných, lokálních ekologických projektů. Ceny dnes byly předány ve Valdštejnském paláci v Praze.

U Malíka pořadatelé připomněli, že ekolog a aktivista působil 20 let ve správě Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V roce 2005 také založil s kolegy spolek Živá voda cílící na podporu zadržování vody v krajině a v roce 2016 spolupracoval na návrhu revitalizace toku Bučnice na Zdoňovsku. „Postupně vznikl Model Živá krajina o adaptaci Česka i Evropské unie na dopady změny klimatu. Díky plánu krajina zadrží více vody i uhlíku, vzroste biodiverzita, obnoví se malý oběh vody a omezí povodně,“ uvedli zástupci nadace. Připomněli také vítěznou pětiletou kampaň proti plánu těžby břidlicových plynů v Česku, na níž se Malík také podílel.

V případě dalšího laureáta, Mojmíra Vlašína, pořadatelé zdůraznili, že ochranu přírody zná „ze všech stran a úhlů“, neboť pracoval jak ve státní ochraně přírody, tak v nevládních organizacích. „Díky odbornému vzdělání, kreativnímu myšlení i osobní angažovanosti je jednou z vůdčích osobností ochrany přírody,“ uvedli pořadatelé. Připomněli jeho angažovanost v ochraně přírody v oblasti jihomoravského Soutoku či ochraně vzácných horských ekosystémů v Národním parku Šumava. Zdůraznili také jeho osvětovou činnost, v rámci níž Vlašín vystupuje v médiích. Jako externista Vlašín učí na katedře enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je také soudním znalcem v oboru ochrana přírody.

Vítězka kategorie Ekozásek roku Ludmila Kozlová, která chodí do deváté třídy Základní školy Prachatice, podle nadace založila vlastní ekotým, v němž se dvakrát týdně schází se žáky prvního stupně. Společně připravují šetrná opatření ve škole a ve městě, která jsou zaměřena například na omezení plýtvání potravinami, používání recyklovaných papírů či snížení spotřeby obalů ve školním bufetu.
Cenu Josefa Vavrouška od roku 1996 převzalo téměř 50 lidí. S oceněním se pojí finanční odměna a skleněná plastika od výtvarníka Vladimira Kleina.

Ekolog a někdejší federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek patřil k protagonistům konceptu trvale udržitelného rozvoje. V roce 1995 se svou dcerou tragicky zahynul při zimním přechodu Vysokých Tater.

Autor: Nadace Partnerství
Zdroj: ČTK