Povědomí Čechů o cílech udržitelného rozvoje (SDGs), mezi které patří třeba vymýcení extrémní chudoby, boj s nerovnostmi či ochrana planety před změnou klimatu, se zvyšuje. Loni o cílech alespoň někdy slyšelo 52 procent lidí, nyní je to o deset procentních bodů více. Lidé také ve srovnání s loňskem častěji označili jako důležité zajištění dostupné energie, tento cíl je zásadní pro více než pětinu lidí. Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti (A-CSR). Asociace dnes průzkum představila médiím.

Udržitelný rozvoj planety má zajistit 17 cílů do roku 2030, které členské státy OSN v roce 2015 přijaly.
Respondenti nejčastěji mezi osobními cíli zmiňovali zdraví a kvalitní život, jako důležitý jej stejně jako loni označilo 38 procent lidí. Následovala důstojná práce a ekonomický růst, které jsou zásadní pro 28 procent lidí. Necelá čtvrtina dotázaných považuje za velmi důležitou dostupnou a čistou energii, což je dvakrát více než loni. Tento výsledek ovlivnila energetická krize.

Zajištění pitné vody a kanalizace jako zásadní zaškrtla necelá pětina respondentů, stejně jako loni. Téměř 40 procent respondentů pak vyzvala stát, aby se tím zabývala. Na udržení míru, spravedlnosti a silných institucí by vláda měla velmi dbát podle 26 procent respondentů, meziročně je to o sedm procent více.

Stejně jako loni více než třetina lidí apelovala na vládní podporu důstojné práce a ekonomického rozvoje. Ve srovnání s loňskem respondenti méně často zmiňovali důraz na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání a důraz na rychlé přijetí opatření pro boj se změnou klimatu.
Kritéria udržitelného investování, tedy ESG, zná podle názvu zhruba třetina lidí, jen pět procent respondentů však uvedlo, že dobře ví, co zkratka zahrnuje.

Sociální pilíř vnímá jako užitečný pro společnost 74 procent lidí. Pilíř zahrnuje respektování zaměstnanců, zajištění jejich rozvoje, bezpečnosti a vzdělávání. Enviromentální opatření, řešící dopady činnosti firem na životní prostředí, za užitečná považuje 72 procent lidí. Kritérium toho, jak firmy dbají na řízení z pohledu manažerů a vedoucích zaměstnanců, či jak se podnik chová k akcionářům, je užitečné podle 62 procent respondentů.

Průzkum se zaměřil i na znalost pojmu Green Deal, tedy Zelené dohody pro Evropu. Dobrou znalost pojmu uvedla čtvrtina tuzemské populace, 44 procent respondentů název alespoň někdy slyšelo.
On-line průzkum se konal od 27. dubna do 3.května. Zúčastnilo se ho 1043 respondentů od 18 do 65 let.

Autor: Asociace společenské odpovědnosti