Cigaretový nedopalek se rozkládá až 15 let a patří do koše na směsný odpad. Podle průzkumu ale polovina kuřáků neví, že obsahuje plast a pětina ho po típnutí odhodí na zem. Informace dnes zazněly na tiskové konferenci k osvětové kampani Cigaretovník, která má kuřáky motivovat ke správnému zacházení s tímto odpadem. Od ledna příštího roku mají podle směrnice EU producenti tabákových výrobků povinnost podílet se na čištění veřejných prostranství od nedopalků a na informovanosti veřejnosti.

Nedopalky jsou nejčastěji odhazovaným odpadem, se kterým se setkáváme,“ řekl Miroslav Kubásek ze sdružení Ukliďme Česko, které se věnuje organizování dobrovolnických úklidů. Nedopalky obsahují plasty a jejich filtr na sebe váže škodlivé látky z tabákového kouře. Více než třetina lidí oslovených v průzkumu si ale myslí, že jsou vyrobené z papíru a další třetina z bavlny. Upozornění na to, že cigaretový filtr obsahuje plast, musí podle směrnice nést i cigaretové krabičky. Někteří kuřáci z obavy, aby nezapálili odpadkový koš, odhazují nedopalky na zem nebo do kanálů.

Hodit nedopalek do kanálu je vůbec nehorší, co můžou udělat. Rozkládá se ve vodě a dostává se buď přímo do vodních toků nebo do čistíren odpadních vod, které ale na odstraňování škodlivých látek, jež obsahuje, nejsou konstruované,“ vysvětlil Kubásek.

Podle zástupců výrobců, kteří na tiskové konferenci vystoupili, se pracuje na technologii, která by umožnila vyrábět filtry bez acetátu celulózy, což je obtížně rozložitelný plast. Směrnice EU z roku 2019 je v ČR známější kvůli zákazu plastových brček, sněmovna ji v lednu schválila v prvním čtení. Podle Lukáše Horáka ze Sdružení pro značkové výrobky, které se na kampani podílí a sdružuje mimo jiné i producenty tabákových výrobků, plánují tabákové společnosti založit organizaci, která by se touto povinností za všechny zabývala. Chtějí také vyčíslit náklady, které mají s likvidací nedopalků obce, kterým na ní mají přispívat.

Autor, Zdroj: ČTK