Ministerstvo školství může do roku 2027 rozdat 90 miliard korun z evropských dotací na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání. Peníze půjdou z nového Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který dnes schválila Evropská komise. K předkládání projektových žádostí o podporu z něj vyzvalo ministerstvo školy poprvé už v květnu. Na letošek naplánovalo více než deset dotačních programů, které se budou evropskými penězi financovat.

Program má podle úřadu dvě priority. Na podporu výzkumu a vývoje bude k dispozici zhruba 42 miliard korun. Dalších přibližně 45 miliard korun může jít na podporu vzdělávání na všech úrovních škol. Dotace na výzkum a vývoj budou cílit na rozvoj špičkových kapacit, podporu návratu z rodičovské dovolené, prohloubení znalostí a principy takzvané Open Science, tedy otevřené vědy, která umožňuje volný přístup k vědeckým publikacím a sdílení výzkumných dat. Ve vzdělávání by evropské peníze měly napomoct modernizaci cílů i obsahu učení, zatraktivnění učitelské profese a zpřístupnění kvalitního vzdělávání i socioekonomicky znevýhodněným skupinám včetně ukrajinských uprchlíků.

Už před schválením OP JAK vyzvalo ministerstvo k předkládání žádostí o peníze mimo jiné na podpůrné pedagogické pozice, jako jsou školní psychologové a speciální pedagogové ve školách. Pro mateřské a základní školy, volnočasová střediska či poradny má na tyto účely devět miliard korun, mezi střední nebo vyšší odborné může rozdělit dvě miliardy. Na červenec plánuje otevřít dotace ve výši osmi miliard korun pro špičkový výzkum a dalších 750 milionů korun má připravených na výjezdy vědců do zahraničí.

„OP JAK je teprve druhým schváleným českým programem (na období 2021 až 2027) a zároveň i jedním z prvních v evropském měřítku,“ uvedl náměstek ministra školství Václav Velčovský. Podle něj to potvrzuje, že Evropská komise chápe kromě jiného nutnost co nejdříve použít peníze na řešení situace po napadení Ukrajiny Ruskem a příchodu statisíců Ukrajinců do Česka.

Ministerstvo připravovalo OP JAK od roku 2019 ve spolupráci s odborníky, zástupci krajů a obcí, školských asociací, vysokých škol i rad vlády. Nový program navazuje na mnoho aktivit, na které šly dotace už z předešlého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, uvedl úřad. Přináší podle něj ale i novinky, které reagují na aktuální záležitosti, jako jsou klimatické a společenské změny a problematika konkurenceschopnosti v době digitalizace, robotizace a inovací.

S ohledem na probíhající uprchlickou vlnu, dlouhodobé dopady pandemie covid-19, rostoucí inflaci a energetickou krizi je obrovskou výzvou maximálně rychle a efektivně využít evropské prostředky, neboť tyto celospolečenské změny mají přímý i nepřímý dopad na vzdělávání, výzkum a vývoj,“ shrnulo ministerstvo.

Autor: MŠMT
Zdroj: ČTK