V Pardubicích roste každý rok množství tříděného odpadu. Obyvatelé loni vytřídili skoro 9000 tun druhotných surovin, což je téměř o 40 procent víc než před šesti lety, uvedl magistrát v tiskové zprávě. „Je vidět, že většina našich obyvatel už třídění využitelných složek považuje za samozřejmost. Za posledních šest let se zvýšilo množství jednotlivých položek separovaného odpadu, s výjimkou textilu, o desítky procent,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Do většího množství separovaného odpadu se může částečně promítat i růst počtu obyvatel. Za sledované období, od roku 2016 do roku 2021, přibylo v Pardubicích přes 2000 obyvatel na více než 91.700. Město také hodně investuje do osvěty ve školách. Pořádá různé sběrné soutěže. Nejznatelnější je nárůst u tříděného papíru, kterého lidé loni sebrali 1891 tun, což představuje za pět let téměř stoprocentní nárůst. Kvůli protikoronavirovým opatřením lidé loni a předloni víc nakupovali na e-shopech, proto víc vyhazovali papír a papírové krabice.

Produkce separovaného odpadu v Pardubicích vzrostla v letech 2016 až 2021 téměř o 2500 tun. V loňském roce lidé v Pardubicích odevzdali k recyklaci 1891 tun papíru a lepenky, 1325 tun skla, 254 tun textilu, 1390 tun plastů, 171 tun kovů a 3839 tun biologicky rozložitelného odpadu. Služby města Pardubic mají po městě rozmístěno téměř 1600 kontejnerů na druhotné suroviny. Dalšími více než 4200 popelnicemi na bioodpad jsou vybaveny rodinné domy a školy.

I nadále mohou třídit bioodpad obyvatelé sídliště Dubina, přestože tam se projekt moc nedařil. Lidé házeli do hnědých kontejnerů věci, které do nich nepatří. Z materiálu se pak nedal zhotovit kompost. Od jara mají zájemci o třídění klíče, kontejnery jsou jinak zamčené, aby tam nikdo neházel, co nemá.
Biologicky rozložitelný odpad technické služby v létě svážejí jednou týdně, ostatní druhy pak podle potřeby.

„V některých lokalitách se kontejnery na plasty a papír vyvážejí i třikrát do týdne. Přesto to leckdy nestačí, zejména přes víkend se nám kontejnery plní závratnou rychlostí. Přitom by pomohlo, kdyby lidé papíry i lahve před vyhozením do kontejneru lépe složili nebo sešlápli. Převážet vzduch je neekologické i neekonomické,“ řekl Nadrchal.

Letošní rozpočet města počítá s tím, že celkové náklady na odpadové hospodářství v Pardubicích přesáhnou 93 milionů korun. Z toho svoz separovaného odpadu přijde zhruba na 22 milionů, provoz separačních dvorů na dalších 16 milionů korun.

Autor: Město Pardubice
Zdroj: ČTK